Du får ett lagerbolag med ett aktiekapital om 50 000 kr hos oss inom två timmar! Du fokuserar på affärerna!

UPPSTARTEN

Vi erbjuder marknadens bästa pris och villkor med en professionell ledning och stöd för dig under uppstarten.

ENKEL HANTERING

Vi har en förenklad process för uppstart av lagerbolag. Det enda du behöver göra är att göra din beställning här på vår hemsida. Sedan återkopplar vi med alla nödvändiga handlingar och du får ditt aktiebolags organisationsnummer.

LAGER

Vi har förberett allt genom att redan startat aktiebolag för att snabbt kunna sälja dessa vidare till våra kunder. Sådana bolag kallas lagerbolag, eftersom vi har dem “på lager” för omedelbar leverans.

PERFEKT FÖR DITT FÖRSTA AKTIEBOLAG

Du får hjälp av oss under hela uppstarten

LAGERBOLAG OCH BOKFÖRING

 • Bolagsverkets avgifter ingår i priset
 • Anmälan till Bolagsverket med ändringar m.m.
 • Bankfullmakt för aktiekapitalet.
 • Bolagsordning.
 • Protokoll från extra stämma
 • Protokoll från styrelsemöte.
 • Aktiebok.
 • Verifikation för aktiebolagets första transaktioner.
 • Stiftelseurkund.
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier.
 • Bolagspärm i PDF-format.
 • Bokföring för 1 995/mån i 24 månader