Starta aktiebolag
– så gör du

Ola Myrling

DELÄGARE

Starta och driva aktiebolag – en populär bolagsform

Aktiebolag är av många anledningar en populär företagsform bland Sveriges företagare. När man har bestämt sig för att aktiebolag är rätt bolagsform, finns möjlighet att starta aktiebolag på två sätt: 1. att starta aktiebolaget själv från grunden, eller 2. köpa ett redan färdigt aktiebolag.

När man står i startgroparna brukar många funderingar uppstå. Hur lång tid tar det att starta aktiebolag? Måste jag ha F-skatt för att starta aktiebolag? Vad är skillnaden på aktiebolag och enskild firma? Vad behövs i insats? Vad är det för skillnad på att starta ett helt nytt aktiebolag, kontra ett aktiebolag med historik?

Låt oss berätta mer om hur den normala processen brukar se ut, samt hur du på ett snabbare sätt kan starta och driva ditt företag genom aktiebolag med historik tillsammans med oss på Bolagsspecialisten

Kom igång med ditt aktiebolag direkt

Kontakta oss för mer information gällande hur vi kan hjälpa dig att snabbt komma igång med ditt nya bolag redan idag. Ring eller maila oss, alternativt fyll i kontaktformuläret och skicka in det, för att komma i kontakt med oss.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig och hjälpa dig att få en flygande start på ditt företagande.

Jag vill veta mer om att starta aktiebolag!

  Vi hjälper dig att starta aktiebolag

  Carl Filip Aranin

  Carl Filip Aranin

  BOLAGSFÖRMEDLING

  Därför startar våra kunder aktiebolag med hjälp av oss

  Flygande start

  När du ska starta aktiebolag hos oss har du från dag ett F-skatt, moms och bättre kreditvärdighet.

  Trovärdighet

  När du startar ett aktiebolag med tidigare historik, skapas möjlighet att snabbare bygga trovärdighet, kapitalisering och förbättrad trygghet vid nya affärsrelationer.

  Rätt historik

  Med hundratals startade aktiebolag i ryggen, hittar vi rätt bolag som passar just din affärssituation och de behov du har.

  Vad är ett aktiebolag?

  Aktiebolag är den vanligaste företagsformen som bildas av en eller flera grundare. Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker.

  När man talar om att ett aktiebolag är en juridisk person, betyder det att bolaget har samma skyldigheter och rättigheter som en privatperson. Ägaren eller ägarna är med andra ord inte personligt ansvariga för de skulder och åtaganden som företaget har.

  Fördelar med aktiebolag

  • En av de främsta fördelarna är att företaget är en egen juridisk person, vilket innebär att du som ägare inte bär personligt ansvar för företagets ekonomi.
  • Du får lön av bolaget, vilket gör det enklare att skilja på bolagets och din egen ekonomi.
  • Har du anställda, är det tryggare och bättre för båda parter om du driver aktiebolag.
  • Skulle företaget mot förmodan gå i konkurs, riskerar du bara att förlora aktiekapitalet du satsade när du startade bolaget.
  • Precis som andra anställda, har du rätt till friskvårdsbidrag och andra löneförmåner.
  • Går företaget med vinst, kan du ta utdelning i företaget med lägre skatt.
  • Vid försäljning är skattereglerna mer generösa i aktiebolag, jämfört med andra bolagsformer.
  • Ett aktiebolag är den bästa bolagsformen om du vill fortsätta ta ut lön eller utdelning efter att du har gått i pension.
  • Aktiebolagets namn är skyddat i hela Sverige.
  • I vissa branscher upplevs det som mer seriöst att ha ett AB i namnet och det är vanligt förekommande att andra företagare hellre gör affärer med aktiebolag, framför verksamheter med andra bolagsformer.

  Så gör du för att starta aktiebolag – steg för steg

  1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

  Du, eller ni, som startar aktiebolaget kallas för stiftare och är vad som ska inkluderas i stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden är alltså det dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag, ensam eller med andra. Sedan ska dokumentet undertecknas av samtliga stiftare och skickas in till Bolagsverket.

  En stiftelseurkund får vara max sex månader när den skickas in och behöver innehålla följande:

  • ett föreslag på företagsnamn.
  • datum för stiftandet av aktiebolaget.
  • det belopp som ska betalas för varje aktie.
  • hur aktierna ska fördelas mellan stiftarna.
  • personuppgifter på styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer.
  • hur eventuell överkurs ska fördelas.
  • att aktierna kan betalas med apportegendom.

  Besök den digitala e-tjänsten verksamt.se för att logga in och skicka in ditt registrerade bolag. Genomför du registreringen digitalt är kostnaden 1 900 kronor, istället för 2 200 kronor.

  Gå till e-tjänsten

  2. Teckna och betala aktier i bolaget

  För att du ska kunna starta aktiebolag behöver du teckna aktier i företaget. Det är inget krav på att samtliga stiftare ska teckna aktier. Däremot behöver fördelningen redovisas i Stiftelseurkunden.

  Minsta beloppet att betala för bolagets aktiekapital är 25 000 kronor för privata aktiebolag, respektive 500 000 kronor att betala för publika aktiebolag. När man pratar om publika aktiebolag, är det företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden, medan övriga företag kallas privata aktiebolag.

  3. Starta företagskonto och ordna bankintyg hos banken

  För att kunna registrera aktiebolaget behövs ett bankintyg, vilket ger dig en bankkontakt och ett företagskonto där du sätter in aktiekapitalet.

  Gå till banken och öppna ett företagskonto, alltså ett bankkonto. Du kommer då att få ett bankintyg som sedan ska anmälas till Bolagsverket för att de ska ha koll på vilket som är ditt företags bankkonto. Detta kan din bankkontakt hjälpa dig med.

  Köper du däremot ett lagerbolag hos oss på Bolagsspecialisten, finns allt på plats från dag ett och du slipper du hela denna process.

  4. Skriv under stiftelseurkunden

  När samtliga stiftare har skrivit under stiftelseurkunden, är aktiebolaget bildat.

  5. Registrera företaget hos Bolagsverket

  När Bolagsverket har tagit emot bankintyget, fattas ett beslut om eventuell registrering. Du kan enkelt logga in på verksamt.se för att signera bankintyget.

  När aktiebolaget har registrerats blir företaget en juridisk person, bolaget får sitt organisationsnummer och verksamheten kan sätta igång.

  Kom ihåg att din anmälan måste lämnas in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.

  6. Ansök om F-skatt

  F-skatt står för företagsskatt och innebär att du som egenföretagare själv betalar in skatt varje månad. Detta är en preliminärskatt som i största möjliga mån ska överensstämma med den slutgiltiga skatten. Bra är om du ansöker om F-skatt så snart som möjligt för att ha den på plats när du väl drar igång med din verksamhet. Detta kan du även göra i ett tidigare skede.

  Du kan ansöka om F-skatt hos Skatteverket via e-tjänsten verksamt.se som är samlingsplatsen för Bolagsverkets, Skatteverkets och Tillväxtverkets respektive e-tjänst.

  Gå till e-tjänsten

  7. Anmäl verklig huvudman

  En verklig huvudman är den personen som ytterst äger och kontrollerar aktiebolaget genom ägarandel eller rätt att utse, eller avsätta, mer än hälften av styrelseledamöterna

  Alla nyregistrerade aktiebolag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom 4 veckor från registreringen.

  Du kan läsa mer om verklig huvudman för aktiebolag på Bolagsverket

  Tips när du ska starta aktiebolag

  • Tar du med dig dessa råd och tips från oss på Bolagsspecialisten, kommer ditt bygge av ett stabilt och trovärdigt aktiebolag förhoppningsvis gå snabbare och bli enklare.
  • Var noga med att definiera din egna affärsidé Det är din affärsidé som gör just dig och ditt företag unikt, där det är din affärsidé som ska få dina kunder att köpa dina varor och tjänster.
  • Om du bildar bolaget med någon annan, är ni partners i både framgång och motgång. Därför är det viktigt att tänka på att personen i fråga ska passa dig som person. Ni behöver komma överens, men även komplettera varandra.
  • Ditt minsta möjliga insatta aktiekapital är 25 000 kronor. Dock är det alltid bra att höja sitt insatta aktiekapital, då det skickar en positiv signal till banken, samarbetspartners och potentiella investerare.
  • Innan, eller så snart som möjligt efter, du registrerar aktiebolaget ska ett aktieägaravtal skrivas.
  • Dra aldrig igång din verksamhet utan att först ha din F-skatt och moms godkänd.
  • Prioritera fram företagets verksamhetsplan och arbeta fram en enklare budget i ett tidigt skede.
  • Ta tidigt med en revisor eller annan kunnig person inom ekonomi i bolaget som ett bollplank. Se därefter till att omge dig och ditt aktiebolag med en stabil och ekonomiskt trygg styrelse.
  • Skapa tidigt en god relation till den bank du väljer att ditt företag ska ha som affärspartner.
  • Registrera företaget på den ort där du ska bedriva din verksamhet.
  • Undvik alltid betalningsanmärkningar. De kan, om än på små belopp, skapa stora problem när du ska arbeta med kapitalanskaffning och lån.
  • Arbeta snabbt upp en bra rutin med företagets egna fakturering och håll alltid ett extra öga på din likviditet.
  • Har ditt företag kraftig tillväxt, ska du skaffa dig en likviditetspartner som snabbt skapar bättre förutsättningar att expandera utan onödig växtvärk i frågan.
  • Ha från start för vana att alltid vara snabb och tydlig i din dialog med Skatteverket. De finns till för dig som företagare.
  • Att starta företag och driva det medför massor av uppsidor och möjligheter, men också en hel del krav och ansvar. Var rädd om och vårda ditt aktiebolag, samt se till att omge dig med goda rådgivare och personer som skapar bra energi.
  • Företagets behov och möjlighet att överleva kräver ofta hårt jobb och många bra beslut som tas under en lång tid.

  Aktiebolag med historik – ett smidigare alternativ när du vill starta aktiebolag

  Står du i startgroparna och ska starta eget, men vill komma igång snabbare än vad de normala handlingstiderna tillåter? Ett annat sätt att starta ett aktiebolag är då att köpa ett färdigt aktiebolag, ett så kallat aktiebolag med historik eller lagerbolag.

  I detta fall är aktiebolaget redan grundat, registrerat och klart hos Bolagsverket, vilket underlättar processen avsevärt för dig som på ett snabbt och smidigt sätt vill komma igång med din verksamhet. Här finns en tidigare upparbetad verksamhet där du direkt kan vidta din affärsidé, som även innebär ytterligare fördelar som bättre kreditbedömningar och tidigare omsättning.

  Att starta bolag på detta sätt är med andra ord en betydligt snabbare process, än att starta ett helt nytt aktiebolag från grunden enligt stegen vi går igenom ovan. Du slipper flera av de administrativa momenten, långa handläggningstider och kan snabbare komma igång med fullt fokus på din verksamhet och dina kunder.

  Att startar ett aktiebolag med affärshistorik hos Bolagsspecialisten

  Bestäm vilken typ av verksamhet du ska bedriva och vilka behov du har

  Vi vet att våra kunder har olika behov kopplade till sin verksamhet och sitt aktiebolag. Innan du registrerar ditt nya aktiebolag bör du därför tänka på vilka behov företaget kommer behöva leva upp till från start.

  Du behöver inte ordna F-skatt och moms för att kunna starta

  Ett aktiebolag med affärshistorik är ett redan färdigt aktiebolag med F-skatt och moms, vilket möjliggör för dig att sätta igång med arbetet och faktureringen omgående efter att bolaget har omregistrerats till dig som ny ägare.

  Kom igång med ditt aktiebolag omedelbart

  Genom att starta eget med ett aktiebolag med historik har du redan ett färdigt organisationsnummer, vilket betyder att du kan sätta igång med din verksamhet direkt.

  Du erhåller din nya bolagsordning, ändringsanmälan samt stämmoprotokoll från Bolagsverket samma dag som bolaget betalats. Registreringsbeviset däremot, erhåller du via mail från Bolagsverket när handläggningen är slutförd, som normalt tar 3-4 veckor för dem att hantera.

  Bolag med hög kreditvärdighet

  Vi använder oss av tre olika kreditinstitut för bedömning av krediten. Vi erbjuder bolag med allt från 1 till 5 i UC:s bedömning där 1 är lägst och 5 är högst.

  Vi har även ett kreditinstitut med rating via Bisnode där vi har en gradering av bolag med A-, AA-, AAA-rating, samt Creditsafe som graderar bolag från 0-100.

  Vi sköter hela processen åt dig

  All hantering med Bolagsverket, så som ändringar vid köpt bolag, hanterar vi på Bolagsspecialisten. Vi förser dig som kund hos oss med en länk där du kan följa ditt ärende hela vägen.

  Rätt bolag med rätt historik

  Vill du starta aktiebolag, men vill korta ned processen genom att köpa aktiebolag med historik, kan du kostnadsfritt ta kontakt med någon av våra bolagsförmedlare för rådgivning gällande vilket bolag som skulle passa just dig.

  När vi tillsammans har hittat rätt aktiebolag med rätt historik som passar dina behov, erbjuder vi en snabb och säker process till att du är ägare av aktiebolaget.

  Kontakta oss och kom igång redan idag

  Klickar du på telefonknappen och anger ditt telefonnummer, kommer du i regel i kontakt med oss inom 60 sekunder.

  Du kan också fylla i kontaktformuläret intill och skicka in, eller skicka ett mail, så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

  Vi ser fram emot att höra ifrån dig och hjälpa dig att hitta det rätta lagerbolaget för dig.

  Vanliga frågor och svar om att starta aktiebolag

  Vad kostar det ett starta ett aktiebolag?
  Hur lång tid tar det att starta ett aktiebolag?
  Hur många ägare behövs om jag vill starta aktiebolag?
  Kan man starta aktiebolag ensam?
  Vad är en juridisk person?
  Måste jag ha F-skatt för att starta aktiebolag?
  Hur många kunder måste jag ha för att bli godkänd för F-skatt?
  Vad är skillnaden på ett aktiebolag och en enskild firma?

  49,8

  MSEK, Omsättning 2020

  4.9/5

  Aktuell Google Rating

  1021

  Affärer 2020

  7

  Anställda

  Så här hjälper vi dig att starta aktiebolag

  Köpeavtal & signering

  Vi skickar ut ett köpeavtal som du granskar och signerar.

  Bolagsuppgifter & betalning

  Du skickar in kompletta bolagsuppgifter och betalar för aktiebolaget.

  Tömning av konton

  Du tömmer aktiebolagets eventuella bank- och skattekonto.

  Bolaget redo

  När alla ändringar på Bolagsverket har gått igenom, är aktiebolaget redo.

  Jag vill veta mer om att starta aktiebolag!