Vad är ett kommanditbolag?

Vad är ett kommanditbolag?

Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän, minst en komplementär och en kommanditdelägare. Kommanditbolag är en form av handelsbolag.

Du som vill registrera ett kommanditbolag får inte

  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Krav på ett kommanditbolag

  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag”.
  • Som komplementär är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
  • Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder.
  • Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
  • Större kommanditbolag som bara har fysiska personer som delägare måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Läs mer på sidan Revisor – kommanditbolag där du också kan se vad som gäller om det finns en eller flera juridiska personer registrerade som bolagsmän.
  • Större kommanditbolag och kommanditbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Fördelar med kommanditbolag

  • Det finns inget krav på startkapital.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.