Handelsbolag? Intresserad?

Handelsbolag? Intresserad?

Handelsbolag? Intresserad?

Hör med oss på Bolagsspecialisten om vad som är bäst för ditt företagande.

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras på Bolagsverket. En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar.

Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

Du som vill registrera dig som bolagsman får inte

  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Krav på ett handelsbolag

  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.
  • Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
  • Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder.
  • Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
  • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Läs mer på sidan Revisor – handelsbolag där du också kan se vad som gäller om det finns en eller flera juridiska personer registrerade som bolagsmän.
  • Större handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Fördelar med handelsbolag

  • Det finns inget krav på startkapital.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.