Vad är en enskild näringsidkare?

Vad är en enskild näringsidkare?

Vad är en enskild näringsidkare?

Enskild näringsverksamhet är en företagsform som kan passa dig som ensam ska starta ett mindre företag. Ibland kallas företagsformen för enskild firma.

Du som är enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Du måste samtidigt ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Ditt personnummer blir också företagets organisationsnummer. Ägaren kallas innehavare.

Krav på en enskild näringsidkare

Du som vill registrera dig som enskild näringsidkare får inte

  • vara i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Har du fyllt 16 år men inte 18 år får du vara enskild näringsidkare om dina förmyndare och överförmyndaren ger sitt tillstånd. Förmyndare är oftast båda eller någon av föräldrarna. Du måste skicka in tillstånden till Bolagsverket med post.

Fördelar med att vara enskild näringsidkare

  • Det finns inget krav på startkapital.
  • Det är enkelt att starta.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.