Sysselsatta i nystartade företag

Sysselsatta i nystartade företag

Sysselsatta i nystartade företag

Under 2016 uppgick antalet sysselsatta i nystartade företag till 72 000 personer. Det var något färre jämfört med 2015 och 38 procent färre jämfört med rekordåret 2010.

Inom industrin var drygt 12 000 personer sysselsatta i nystartade företag 2016. Dessa fanns främst inom byggindustrin, där arbetade drygt 9 000 personer i nystartade företag. Motsvarande siffra för tillverkningsindustrin var drygt 3 000 personer. Inom tjänstenäringarna var nästan 60 000 personer sysselsatta i nystartade företag under 2016.

Statistiken inkluderar alla sysselsatta i de nystartade företagen oberoende om sysselsättningen innebär heltid eller deltid för den sysselsatte. Sysselsatta inkluderar både företagare och anställda. Företag räknas som nystartade om det rör sig om en helt nystartad verksamhet eller om verksamheten har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.