Storbolagserfarenhet främjar det lilla bolagets tillväxt!

Storbolagserfarenhet främjar det lilla bolagets tillväxt!

Storbolagserfarenhet främjar det lilla bolagets tillväxt!

En allt tydligare trend är samverkan mellan små och stora företag, där startups ges möjlighet att växa tack vare partnerskap med större, etablerade företag. Men för att hitta varandra är det viktigt att förstå såväl kulturella som affärsmässiga skillnader mellan det stora, solida bolaget och den snabbrörliga, innovativa entreprenören.

Under 2016 ökade entreprenörskapet i Sverige. Enligt årets Global Entrepreneurship Monitor (GEM) uppger 7,6 procent av befolkningen att de håller på att starta eller driver ett ungt företag.

Det är också tydligt att de bästa talangerna från högskolor och universitet – de som tidigare började sina karriärer i storbolagens trainee-program – idag hellre väljer entreprenörskap.

Finns det då något entreprenören kan lära sig av storbolagen?

5 saker att lära av stora bolag:

  1. Storföretagen kan ge entreprenören förutsättningar att få kapital. För att få tillgång till detta kapital måste du tydligt kunna redogöra för hur ditt företag hanterar nya, investerade pengar.
  2. Storbolag ger tillträde till upparbetade värdekedjor och kanske globala marknader där de unga, adaptiva företagen får stå för den tekniska utvecklingen, innovativa lösningar med nya produkter och tjänster.
  3. Samverkan mellan små och stora bolag främjar såväl innovationskraften som innovationstakten. Snabbast vinner – inte minst eller störst!
  4. Analysera och fokusera på kundernas behov – ju mer värde du skapar för dina kunder desto mer framgångsrik kommer du att bli.
  5. Långsiktighet – lär dig att se förändringarna i din bransch redan på ett tidigt stadium.

Storbolagen behöver entreprenören för att kunna ta snabbare tekniksprång på liknande sätt som entreprenören kan ta lärdom av storbolagens strukturer och industrins längre cykler. En samverkan som stärker svensk konkurrenskraft, men även de inblandade bolagens tillväxt.

Kanske har entreprenören och personer med en karriär i de stora bolagen tillsammans den optimala kunskapen för framtidens företagsbyggande? Denna fråga diskuterades vid en nätverksträff för styrelseledamöter som hölls hos oss.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.