Stiftelseurkund – aktiebolag

Stiftelseurkund – aktiebolag

Stiftelseurkund – aktiebolag

Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att ni har beslutat att starta ett aktiebolag. Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare behöver inte ha något med styrelsen att göra. Men självklart kan en stiftare och en styrelsemedlem vara en och samma person.

Stiftelseurkunden ska innehålla

  • datum för stiftandet
  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • vilka som ska sitta i styrelsen, dvs. namn, adress och personnummer för styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
  • det först föreslagna företagsnamnet
  • att aktierna kan betalas med apportegendom – om det är aktuellt. Apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.

Stiftelseurkunden ska vara undertecknad av alla stiftarna. Är stiftaren en juridisk person ska behörig firmatecknare skriva under stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden ska vara i original eller bestyrkt kopia och får inte vara äldre än 6 månader. Om det låter krångligt: köp ett färdigt bolag från oss på Bolagsspecialisten! Fyll bara i ditt namn, telefon och din e-post!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.