Starta ideell förening

Starta ideell förening

Starta ideell förening

Vill du starta en ideell förening? Då behöver du inte registrera föreningen hos någon myndighet. Men om du vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska du vända dig till Skatteverket som registrerar ideella föreningar. Tänker du bedriva någon form av näringsverksamhet och vill skydda namnet kan du anmäla föreningen till oss.

Skatteverket

När du registrerar en ideell förening hos Skatteverket får du ett organisationsnummer. Numret är föreningens identitetsnummer och används vid kontakter med myndigheter. Det är det numret som du ska skriva i den anmälan som du skickar till oss om du vill registrera en näringsdrivande ideell förening för att skydda namnet på föreningen i länet.

Bolagsspecialiten registrerar näringsdrivande ideella föreningar

Om din ideella förening bedriver näringsverksamhet kan du registrera den hos oss för att skydda föreningsnamnet. Läs mer på sidan Föreningens namn i menyn.

Större föreningar ska alltid anmälas

En stor näringsdrivande ideell förening ska alltid anmälas för registrering hos Bolagsspecialisten.

När en förening uppfyller mer än ett av följande villkor betraktas den som stor:

  • Medelantalet anställda i föreningen ska ha varit minst 50 under var och ett av de två senaste räkenskapsåren.
  • Föreningens redovisade balansomslutning ska ha uppgått till mer än 40 miljoner kronor under var och ett av de två senaste räkenskapsåren.
  • Föreningens redovisade nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 80 miljoner kronor för var och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Varaktighet och vinstsyfte

Så gott som alla näringsidkare kan anmäla sig för registrering hos Bolagsspecialisten. Förutsättningen är att verksamheten drivs yrkesmässigt. Med det menas att verksamheten ska dels ha en viss varaktighet, dels drivas i vinstsyfte. Till vinstsyfte räknas överskott som går till ideella ändamål.

Vissa näringsidkare är också skyldiga att skicka in en anmälan innan verksamheten startar. Det är näringsidkaren själv som måste bedöma om han eller hon ska anmäla sig för registrering till Bolagsspecialisten.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.