Starta handelsbolag eller kommanditbolag

Starta handelsbolag eller kommanditbolag

Starta handelsbolag eller kommanditbolag

För att kunna starta ett handelsbolag måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt starta handelsbolag. Därefter skickar du in en anmälan om att registrera bolaget. När det är registrerat ansöker du om godkännande för F-skatt. Logga in med hjälp av din e-legitimation.

Registrera handelsbolag/kommanditbolag

När du startar ska du först skicka in en anmälan om att registrera bolaget. Bolaget får genom registreringen sitt namn och organisationsnummer. Ett handels-/kommanditbolags namn är skyddat i det län där företaget är registrerat.

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler ett handels-/kommanditbolag behövs följande uppgifter:

  • namnförslag
  • verksamhetsbeskrivning
  • vilka som ska vara bolagsmän (delägare)
  • vilka som ska vara firmatecknare.

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Senast då måste du anmäla verklig huvudman:

  • Befintliga företag och föreningar måste anmäla senast den 1 februari 2018.
  • Företag och föreningar som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor.

Ansök om godkännande för F-skatt

När bolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Vissa av uppgifterna som du har angett i e-tjänsten vid registreringen följer med till e-tjänsten ansökan om godkännande för F-skatt, till exempel bolagets räkenskapsår.

Varje delägare ska dessutom fylla i ett eget exemplar av preliminär inkomstdeklarationmed de uppgifter som gäller just denne själv. Som bolagsman ansöker du normalt om särskild A-skatt.

Varje delägare fyller bland annat i hur stor andel av företaget som hen äger och hur stor vinsten av den andelen beräknas bli för första året. Utifrån den uppgiften bestämmer Skatteverket hur mycket preliminär skatt som ska betalas varje månad.

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Om du är under 18 år

Du som har fyllt 16 men inte 18 år får vara bolagsman i ett handelsbolag om din förmyndare och överförmyndare ger sitt tillstånd. Förmyndare är oftast dina föräldrar. Överförmyndare finns i varje kommun. Blankett för överförmyndarens tillstånd får du från din kommun.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.