Starta ekonomisk förening med Bolagsspecialisten

Starta ekonomisk förening med Bolagsspecialisten

Starta ekonomisk förening med Bolagsspecialisten

När du ska starta en ekonomisk förening ska du skicka in en anmälan om att registrera föreningen. Därefter ansöker du om godkännande för F-skatt. Logga in med hjälp av din e-legitimation. Det är billigare att registrera företaget i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett.

Registrera ekonomisk förening

När du startar ska du först skicka in en anmälan om att registrera föreningen. Anmälan måste komma in senast sex månader efter att föreningsstämman har beslutat att bilda föreningen. I och med registreringen får den ekonomiska föreningen sitt organisationsnummer. Föreningen får skydd för sitt namn i hela landet.

Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du nämligen ladda upp som pdf-filer i e-tjänsten.

Du som är ombud med fullmakt och brukar lämna in ärenden åt ekonomiska föreningar kan inte göra det via e-tjänsten. Du har däremot möjlighet att förbereda ett ärende åt en förening. Därefter måste en styrelseledamot eller vd skriva under och skicka in ärendet.

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler en ekonomisk förening behövs följande uppgifter:

  • namnförslag
  • verksamhetsbeskrivning
  • vilka som ska vara ledamöter och suppleanter
  • vilka som ska vara firmatecknare
  • kontaktuppgifter
  • föreningens stadgar
  • protokoll från föreningsstämman.

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Senast då måste du anmäla verklig huvudman:

  • Befintliga företag och föreningar måste anmäla senast den 1 februari 2018.
  • Företag och föreningar som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor.

Ansök om godkännande för F-skatt

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Registrera föreningen som arbetsgivare

Om medlemmarna ska ta ut lön från den ekonomiska föreningen, måste du registrera föreningen som arbetsgivare. Den ekonomiska föreningen ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på utbetald lön. Skatteavdraget och arbetsgivaravgifterna ska också redovisas i en arbetsgivardeklaration som föreningen lämnar in till Skatteverket varje månad.

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år kan du vara medlem i en ekonomisk förening, men inte vara styrelseledamot.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.