Snabb avveckling av bolag – Hur gör jag?

Har du ett bolag du inte längre vill driva vidare? Då är det dags att avveckla bolaget. Ett bolag kan dock inte bara läggas ner och avregistreras hos Bolagsverket. Det krävs en process för att ett bolag ska avvecklas, vilket kan göras på lite olika sätt. En avveckling kan faktiskt innebära fem olika processer:

 • Likvidation
 • Försäljning av samtliga aktier i aktiebolaget
 • Fusion
 • Delning
 • Konkurs

En frivillig likvidation är ett sätt avveckla ett bolag på som innebär att alla skulder betalas och att överskottet fördelas mellan aktieägarna och att bolaget sedan löses upp.

Beställ / Kontakt

Adress och Telefonnummer

Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
08-12 44 14 10
072-160 23 11
info@bolagsspecialisten.se
Mån-Fre: 9.00-17.00

likvidation av bolag

Likvidera ett bolag

En likvidation av ett bolag är en process som innebär en mängd administration och sedan en väntetid på sex månader. Vanligtvis tar en avveckling av ett bolag totalt mellan sex till nio månader innan allt är klart.

Hur ska man då gå tillväga för att avveckla, likvidera ett bolag? Till att börja med krävs det ett förslag till likvidation som ska redovisas under en bolagsstämma. Förslaget ska bland annat innehålla:

 • Skälet till likvidation och eventuella alternativ
 • När likvidationen ska inledas
 • Förslag på likvidator

Är det inte under en årsstämma som förslaget om avveckling tas upp ska en mängd dokument, såsom årsredovisning, revisionsberättelse och en redogörelse från styrelsen, bifogas till förslaget. Går förslaget igenom under bolagsstämman ska beslutet om likvidation av bolaget skickas in till Bolagsverket. Finns det ett förslag om likvidator prövar Bolagsverket förslaget. Om det inte finns något förslag kommer Bolagsverket att utse en likvidator.

Likvidatorn tar sedan tag i allt det som måste göras innan ett bolag kan avvecklas. Det betyder att betala av eventuella skulder som finns och sedan fördela överskottet mellan aktieägarna. Eventuella borgenärer ska ha en chans att ta del av att bolaget håller på att avvecklas genom likvidation och därför träder inte likvidationen i kraft förrän efter sex månader.

Vad kostar det?

Det finns inte en fast kostnad för att själv avveckla ett bolag genom likvidation. Men kostnaderna kan ändå bli stora då det kan finnas hyreskontrakt som löper vidare, lager som inte går att sälja av och personal som man måste ta hänsyn till.

Det finns dock ett billigare och smidigare sätt att likvidera ett bolag på. Genom att ta hjälp av ett företag med erfarenhet av likvidationer och som kan erbjuda en snabb hantering av avvecklingen av bolaget slipper du själv hanteringen. Du behöver heller inte vara låst till bolaget under väntetiden på sex månader. Kostnaden kan då bli några få tusenlappar istället för en lång period av betalningar som utarmar bolaget och gör avvecklingen till en kostsam historia.

Avveckling aktiebolag

Snabb hantering – avveckling av bolag

Med en snabb hantering av avvecklingen av bolaget kan du inom loppet av några dagar lämna företaget bakom dig. Det betyder att du inte behöver vänta det där halvåret på att eventuella okända borgenärer ska hinna ta del av informationen. En förenklad process gör att det blir minimalt med administration för dig och företaget som hjälper till med en snabb avveckling tar på sig ansvaret för årsredovisning, deklaration och kontrolluppgifter.

Likvidation av bolag – Fördelar

När du tar hjälp av någon med erfarenhet av snabb likvidation av bolag kan du känna dig trygg med att inget glöms i processen. Du får pengarna som finns i bolaget snabbare än om du skulle gå igenom likvidationens alla steg på egen hand. Du behöver heller inte lägga tid på all den dokumentation som krävs för att bolaget ska likvideras.

Fördelarna är med andra ord många:

 • Mindre arbete för dig
 • Tillgång till företagets kassa snabbare
 • Ingen väntetid på borgenärer
 • Trygghet i att allt går rätt till

Vi hjälper dig att göra en snabb avveckling av bolag

Bolagsspecialisten hjälper dig att avveckla ditt bolag genom att genomföra en så kallad snabb likvidation. Vi gör det genom en förenklad avvecklingsprocess. Processen innebär att vi köper bolaget av dig och tar hand om likvidationen efter det. Det betyder att du inte behöver hantera all den dokumentation som krävs, den tar vi hand om istället. Det betyder också att du får pengarna direkt istället för att vänta i sex månader, vi tar endast en liten avgift för det administrativa arbetet som krävs för likvidation.