Skydda företagets namn

Skydda företagets namn

Skydda företagets namn

Företagsnamnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för kunder och andra att hitta just ditt företag. Skydda ditt företagsnamn genom att registrera företaget i e-tjänsten.

Kort om att skydda företagsnamn

 • För enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag får du skydd för namnet i det län där verksamheten finns. Aktiebolag och ekonomiska föreningar får skydd i hela landet.
 • Ensamrätten till ett företagsnamn gäller inom den verksamhet som du har registrerat för företaget.
 • Det finns särskilda regler för vad företagsnamnet ska innehålla för de olika företagsformerna, exempelvis ska alla aktiebolag innehålla ordet aktiebolag eller AB.
 • Om du ska starta en enskild firma behöver du inte anmäla företagsnamnet. Men det kan vara bra om du inte vill att någon annan ska börja använda namnet.

Anmäl via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället registrera företag och skydda ditt företagsnamn via pappersblankett.

Exempel på företagsnamn

 • Fantasiord: Cajin.
 • Fantasiord + verksamhetsord: Cajin finans.
 • Personnamn + verksamhetsord: Bo Alms snickeri.
 • Bokstavskombination + verksamhetsord: CK cykelverkstad.
 • Geografiska namn + verksamhetsord: Sundsvalls tobak.

Ett företagsnamn får inte

 • bara beskriva verksamheten, exempelvis Cykelverkstad
 • kunna förväxlas med något annat företagsnamn eller varumärke
 • innehålla ord som antyder en annan företagsform, exempelvis får inte en enskild firma innehålla förkortningen AB
 • ge sken av att vara en domänadress
 • innehålla ett ord som antyder en annan verksamhet än den som företaget bedriver, exempelvis ska ett företag vars företagsnamn innehåller ordet veterinär bedriva just veterinärverksamhet.

Företagsnamn och varumärke

Företagsnamn och varumärke är två olika saker.

Var snabb om du vill ha nya företagsnamnet som domännamn

För att ha en närvaro på internet i form av en webbplats behövs ett domännamn. Vill du ha ett domännamn som innehåller ditt företagsnamn är det bra om du registrerar domännamnet så fort som möjligt.

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har uppmärksammat att nya företagsnamn som registrerats som domännamn av andra än företagets representanter. Det innebär att du som startat företaget inte har möjlighet att registrera motsvarande domännamn eftersom det redan är upptaget. IIS uppmanar därför alla företagare som registrerar nya företagsnamn, och som vill ha ett domännamn, att registrera domännamnet så fort som möjligt.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.