Skatter och avgifter för handelsbolag och kommanditbolag

Skatter och avgifter för handelsbolag och kommanditbolag

Skatter och avgifter för handelsbolag och kommanditbolag

I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst.

Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Under året kan du som delägare ta ut pengar ur ditt bolag. Det kallas för eget uttag.

Så räknas skatten ut

Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Exemplet nedan gäller beskattningsåret 2016 (deklarationen 2017).

Exempel skatteuträkning handelsbolag
Bolagets intäkter 1 000 000
Kvar efter skatt = 175 381
– Kostnader – 500 000
= Vinst = 500 000
Enligt ert kompanjonavtal blir din andel av årets vinst 50 %.
Din andel av vinsten = 250 000
– Schablonavdrag 25 % (avdraget görs eftersom egenavgifterna är avdragsgilla) – 62 500
= Verksamhetens överskott = 187 500
– Grundavdrag (varierar med inkomsten) = 29 200
= Beskattningsbar förvärvsinkomst = 158 200
*Egenavgifter 28,97 %, beräknas på verksamhetens överskott (187 500 x 0,2897) – rabatt (187 500 x 0,075) – 40 253
*Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är utgångspunkt för:
Kommunalskatt ca 31 % varierar mellan kommunerna (158 200 x 0,31) – 49 072
Eventuell statlig skatt:
20 % på belopp över 430 200
25 % på belopp över 625 800
Statlig skatt därmed 0 kr
Jobbskatteavdrag (skattereduktion på arbetsinkomster) 14 623
Skatter totalt = 74 702
Vinst = 250 000
Skatt – 74 702

Nedsättning av egenavgifter

Om du betalar fulla egenavgifter, och varken är ungdom eller pensionär, kan du få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kr. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Maximalt avdrag är 15 000 kr.

Flera faktorer påverkar skatten

Det är många faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare, till exempel avsättningar till periodiseringsfondexpansionsfond och räntefördelning samt jobbskatteavdrag och minskning av egenavgifter. Har du inkomst av tjänst läggs den inkomsten ihop med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

Handelsbolaget ansöker om F-skatt

Handelsbolaget ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och arbetsgivare.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.