Skatter och avgifter för aktiebolag

Skatter och avgifter för aktiebolag

Skatter och avgifter för aktiebolag

Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året. Ägaren beskattas för den lön som hen fått från aktiebolaget och för eventuell utdelning på aktierna.

Vinsten fördelas genom utdelning i aktiebolaget

I ett aktiebolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 22 % är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.

Så räknas skatten ut

Nedan ser du hur skatter och avgifter i ett aktiebolag är uppdelade genom ett förenklat exempel med ett enmansaktiebolag där ägaren arbetar i företaget. Uträkningen gäller för beskattningsåret 2017 (deklarationen 2018).

Exempel skatteuträkning aktiebolag
Bolagets skatt Ägarens skatt
Summa skatter och avgifter 70 514 36 598
Intäkter 400 000
Kostnader (exklusive löner) 100 000
Lön (exklusive socialavgifter) 180 000
Arbetsgivaravgifter 31,42 % på lönesumman 56 556
Kommunalskatt ca 31 % på lönesumman minskat med grundavdrag 46 344
Statlig skatt på lönesumman
20 % på belopp över 452 100
25 % på belopp över 651 700
Statlig skatt därmed 0 kr
Jobbskatteavdrag (skattereduktion på arbetsinkomster)
– 13 746
Företagets vinst (400 000 – 100 000 – 180 000 – 56 556) 63 444
Bolagsskatt 22 % på företagets vinst 13 958
Vinst efter skatt 49 486
Utdelning 20 000 kr. Utdelning av vinsten till ägaren beskattas till 2/3 delar med 30 % i inkomstslaget kapital 4 000

Flera faktorer påverkar skatten

Aktiebolagets skatt påverkas till exempel av avsättningar till periodiseringsfond och nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Ägarens slutliga skatt påverkas till exempel av fåmansföretagsreglerna, jobbskatteavdrag och avdrag för pensionssparande.

Aktiebolaget ansöker om godkännande för F-skatt

Aktiebolaget ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.Om företaget går bättre eller sämre än väntat

Upptäcker du när du har startat din verksamhet att bolaget tjänar mer eller mindre än vad du har angett i bolagets ansökan om godkännande för F-skatt ändrar du det genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Annars riskerar aktiebolaget att få betala kvarskatt när den preliminära skatten justeras mot den slutliga skatten. Vid mindre skillnader kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Den slutliga skatten

Ett aktiebolag deklarerar sitt resultat i en egen inkomstdeklaration. Som delägare i ett aktiebolag lämnar du en bilaga till din inkomstdeklaration där du redogör för din andel i aktiebolaget. Du bör alltid lämna denna bilaga, oavsett om du har fått utdelning på dina andelar under året eller inte.

Har aktiebolaget betalat in för mycket i preliminär skatt får det tillbaka det överskjutande beloppet. Blir den slutliga skatten högre än den preliminära skatten får aktiebolaget istället göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket.

Inbetalning av skatter och avgifter

Aktiebolaget ska varje månad betala in den preliminära skatten till företagets skattekonto. Arbetsgivaravgifter ska redovisas i den arbetsgivardeklaration som Skatteverket skickar ut varje månad.

Momsen redovisas normalt varje eller var tredje månad i en momsdeklaration. Endast om aktiebolaget har en omsättning på högst 1 miljon kronor under ett år får bolaget redovisa moms i momsdeklaration en gång per år.

Kostnader före företagsstarten

Ett aktiebolag blir inte en juridisk person förrän det registrerats hos Bolagsverket. Det betyder att aktiebolaget inte kan göra avdrag för kostnader som uppstått före registreringen.

Fåmansföretag

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag där fyra personer eller färre äger så många aktier att de har mer än 50 procent av rösterna i företaget. Delägare som är närstående räknas som en person. Om aktiebolaget är ett fåmansföretag gäller speciella skatteregler. Det är viktigt att komma ihåg att dessa regler gäller beskattningen av delägarna, inte av själva bolaget. Reglerna finns för att ägare av ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda för sina arbetsinkomster.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.