Så skyddar ni er mot företagskapning!

Så skyddar ni er mot företagskapning!

Så skyddar ni er mot företagskapning!

En företagskapning kan få allvarliga följder för de företag och föreningar som drabbas. Men om ett kapningsförsök upptäcks i ett tidigt skede kan skadorna begränsas. Här är några tips på hur ni kan skydda er!

Vad innebär företagskapning?

En företagskapning sker genom att någon på oriktig grund byter företrädare i företaget med syfte att ta ut pengar från företaget, teckna avtal eller att köpa varor i företagets namn.

Var uppmärksam på detta:

  • om du får en bekräftelse från Bolagsverket på en styrelse- eller adressändring som du själv inte har anmält,
  • om det kommer fakturor på varor som du inte beställt,
  • om du får meddelande att en kreditupplysning gjorts som du inte vet om.

Detta kan vara tecken på att någon försökt ta lån eller beställa varor i företagets namn.

Hur kan jag skydda företaget mot kapning?

Ett sätt att skydda företaget är att skaffa en digital brevlåda så att post från myndigheter och kommuner skickas digitalt i stället för med vanlig post. Den digitala brevlådan är säker eftersom du loggar in med e-legitimation, till exempel med Mobilt BankID. Behörig firmatecknare i företaget kan gå in på bolagsspecialisten.se eller via swebolag.se och registrera en digital brevlåda. Tjänsten är gratis.

Ett annat sätt att minska risken för kapning kan vara att registrera företagets e-postadress hos Bolagsspecialisten. En behörig företrädare anmäler e-postadressen på swebolag.se. Företaget får då automatiskt ett e-postmeddelande från Bolagsverket varje gång en anmälan om ändring i företaget diarieförts. På så vis får bolaget omedelbart vetskap om att förändringar har skett. Då gäller det att agera snabbt och ta kontakt med Bolagsspecialisten för att hindra en felaktig registrering.

Om en felaktig registrering redan gjorts ska företaget även göra en polisanmälan samt att de riktiga uppgifterna måste anmälas till Bolagsspecialisten så fort som möjligt. Det är dessutom bra att informera bank, kunder och andra samarbetspartners om vad som hänt.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.