Representation – avdragsgillt och inte

Representation – avdragsgillt och inte

Representation – avdragsgillt och inte

Här får du en sammanfattning av skattereglerna vid representation, dvs vad som är avdragsgillt och inte.

Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård.

Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Naturligt samband
Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Måltidsrepresentation slopad från 2017
Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Moms får dock lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.
Reglerna för andra former av representation är oförändrade och vi beskriver några av de vanligaste nedan.

Enklare förtäring såsom fika

Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är avdragsgilla med högst 60 kr + moms per person och tillfälle. Detta gäller vad som motsvarar sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt, t ex morgonfika.

Det får alltså inte handla om något som kan anses ersätta en måltid, som t ex smörgåstårta eller landgång mm. Inte heller är det avdragsgillt med förfriskningar som starköl, vin och sprit eller andra alkoholhaltiga drycker med motsvarande alkoholstyrka.

Om beloppet överstiger 60 kr plus moms får något avdrag inte göras alls enligt Skatteverket. Momsen får dock lyftas på utgifter upp till 300 kr per person, det gäller även vid utgifter för enklare förtäring.

Intern representation
För kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller ­kost­nader för musikunderhållning eller uppträdande är det ­högsta avdrags­gilla beloppet 180 kr + moms per person. Enligt Skatte­verket bör kostnader för högst två personalfester per år vara avdrags­gilla.

Teaterbiljetter och ­greenfee
Rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis en teaterbiljett anses vara 180 kr + moms per person. Beloppet gäller både vid extern och vid intern representation.

Vid extern representation är den avdragsgilla kostnaden för green­fee vid golfspel 180 kr + moms per person. Vid intern repre­sen­ta­tion blir bedömningen annorlunda eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personal­fest.

Demonstrationer och ­visningar
Vid demonstrationer och visningar finns möjlighet att göra avdrag för enklare förtäring. Det avdragsgilla beloppet är då 60 kr + moms per person.

Representationsgåvor
Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor är
180 kr + moms och enligt rättspraxis är reklamgåvor med ett värde upp till 350 kr inklusive moms avdragsgilla.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.