Registrera varumärke och varumärkesskydd

Registrera varumärke och varumärkesskydd

Registrera varumärke och varumärkesskydd

I en tid där utbudet av både varor och tjänster hela tiden ökar blir varumärket en allt viktigare del av företaget. Varumärket är det som kommer att symbolisera din profil och ditt anseende.

Skapa ett starkt varumärke

Vill du jobba upp ett starkt varumärke? Då är första steget att skydda och registrera varumärket. På så sätt hindrar du andra från att använda sig av varumärket.

Varumärkesskyddet ger dig ensamrätt, vilket betyder att ingen annan har rätt att använda sig av ditt varumärke för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända handlar det om varumärkesintrång och du kan vända dig till Patent– och marknadsdomstolen. Domstolen kan förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.

Ett skyddat varumärke är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer. Varumärket hjälper dig att nå ut till allt från kunder till affärspartners och investerare.

Ditt varumärke är en ekonomisk tillgång. Om du har ett registrerat skydd kan du sälja eller licensiera ut ditt varumärke. Varumärkesskyddet kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartners. Ett varumärke kan vara värt stora summor, till och med mer än en maskinpark eller produktionsanläggning. Ett skyddat varumärke kan alltså höja värdet på ditt företag.

Skydda ditt varumärke

Vill du skydda ditt varumärke i Sverige ansöker du om skydd hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan ansöka elektroniskt eller via pappersblankett. En svensk varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förlängas tio år i taget.

Som varumärke kan du bland annat registrera ett eller flera ord, en grafisk symbol, en vara, eller varans förpackning. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken.

Registrerat varumärke ger:

  • ensamrätt till kommersiellt utnyttjande
  • obegränsad skyddstid, förlängningsbar vart tionde år.

Ditt varumärke ska vara unikt

Ett av kraven för att du ska få igenom din varumärkesansökan är att varumärket är unikt. Med hjälp av olika söktjänster, exempelvis Svensk varumärkesdatabas, kan du söka efter varumärken som liknar ditt. Tänk på att även om du inte hittar ett varumärke som liknar ditt så innebär det inte per automatik att du får ett varumärkesskydd.

Ditt varumärke måste ha särskiljningsförmåga

Enligt varumärkeslagen ska ett varumärke ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Det innebär att ditt varumärke ska kunna särskiljas från andra varumärken. Viktigt att notera är att ett märke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga ändå kan registreras om det är inarbetat.

Hinder mot att registrera varumärke

Ett varumärke kan inte registreras om det är förväxlingsbart med ett namn eller en firmasom någon annan använder i en näringsverksamhet. Andra exempel på hinder mot att kunna registrera ett varumärke är om märket vilseleder allmänheten eller kränker någon annans upphovsrätt.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.