Prokura – enskild näringsidkare

Prokura – enskild näringsidkare

Prokura – enskild näringsidkare

Om du vill att någon ska kunna företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet kan du ge denna person en handelsfullmakt – en prokura.

Personen som företräder dig kallas prokurist. En prokura kan du även ge till en juridisk person.

En skriftlig prokura medför rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och myndigheter. En prokura kan även ges till flera personer så att den endast kan användas av dem gemensamt (kollektivprokura). En prokura med särskilt bemyndigande ger prokuristen rätt att överlåta, ansöka om inteckning i eller upplåta rättighet i näringsidkarens fasta egendom eller tomträtt.

Det går inte att registrera några begränsningar i prokuran, som till exempel att den bara ska gälla viss tid, bara bankärenden eller viss begränsad egendom.

En prokurist behöver inte vara registrerad hos för att prokuran ska gälla men det kan vara enklare att kontrollera prokuran om den är registrerad.

Exempel – Cajin Bageri utser en prokurist

Kurt ska starta Cajin Bageri, men tror att han får svårt att hinna handla allt som behövs själv. Därför utser han en av de anställda, Tore, till prokurist. Tore får då rätt att företräda företaget och bland annat köpa mjöl, socker och annat som berör bageriverksamheten.

Registrera en prokura och prokurist

Anmäl din prokurist i samband med nyregistreringen, i vår e-tjänst på verksamt.se. Prokuran skriver du in under Övriga upplysningar i e-tjänsten. Du måste också skriva in personuppgifter för prokuristen.

För en prokura med särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det att du skriver en redogörelse av innehållet.

Det kostar ingenting att anmäla prokura och prokurist i samband med nyregistrering av ett företag.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.