Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

I ett aktiebolag får en årlig avsättning till en periodiseringsfond göras med 25 % av vinsten. Varje periodiseringsfond kan hållas obeskattad under högst sex år. Det sjätte året efter den ursprungliga avsättningen måste fonden återföras till beskattning i aktiebolaget, men ingår då på nytt i underlaget för avsättning till en ny periodiseringsfond.

Det finns numera en skatt på periodiseringsfonder

Obs! Inte heller periodiseringsfonder är numera självklart att använda i ett aktiebolag dock. Detta sedan socialdemokraterna hittade på att lägga en skatt på avsättningarna till periodiseringsfonder i aktiebolag, vilket alliansen aldrig ändrade på.

Exempel på avsättning till periodiseringsfond i Aktiebolag och Enskild firma

Är periodiseringsfond fortfarande förmånligt?

Det kostar alltså att utnyttja periodiseringsfond och detta får vägas mot kostnader för att låna pengar på annat sätt om krediter behövs. Just för tillfället är dock avsättningar till periodiseringsfonder (2015) mer intressanta än annars. Detta då skatten staten tar ut grundas på statslåneräntan som varit mycket låg de senaste åren. Under 2015 var den skatten cirka 0,15 % av den totala summan av periodiseringsfonder

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.