Partners

Du som är revisor, har revisionsfirma eller advokatbyrå och vill veta mer om fördelarna att bli partner med oss, hör av dig.


Affärschef

David Andersson

Marknad & Partneransvarig

Nicklas Sångberg


Snabb hantering avveckling aktiebolag

Tack vare vår egenutvecklade mjukvara Document Intelligence 4.3, kan du alltid vara trygg med hur vi registrerar och avvecklar dina bolag.