Om verklig huvudman – aktiebolag

Om verklig huvudman – aktiebolag

Om verklig huvudman – aktiebolag

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste aktiebolaget ta reda på om det har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska aktiebolaget även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget.

Företaget kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. Då har aktiebolaget ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Aktiebolaget kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

Olle äger 100 procent av företag A, som äger 100 procent av företag B. Olle är därför verklig huvudman i båda företagen.

Exempel på vem som är verklig huvudman

En aktieägare kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i ett aktiebolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om aktiebolaget kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En aktieägare kontrollerar 10 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen har genom avtal med övriga aktieägare rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En aktieägare äger ett aktiebolag till 100 procent. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.

Fyra aktieägare kontrollerar 25 procent var av rösterna i ett aktiebolag. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

Aktiebolaget ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan aktiebolaget inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • företagsnamn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar företaget tillsammans med närstående eller genom andra företag.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.