Ökat företagande

Ökat företagande

Ökat företagande

I oktober ökade nyföretagandet i landet med 17,6 procent. Totalt nyregistrerades 906 fler företag i oktober i år jämfört med samma månad förra året. Registreringarna ökade i 19 av 21 län och antalet nya aktiebolag i landet ökade med 11,1 procent. Under 2017 har nyregistreringarna hittills ökat med 0,9 procent.

 

Företagsform Oktober 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 6 049 906 17,6
Aktiebolag 4 269 426 11,1
Enskild näringsidkare 1 449 412 39,7
Handelsbolag 269 36 15,5
Kommanditbolag 62 32 106,7

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i oktober 2017 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

– Vi ser något av ett trendbrott med en ökning på över 17 procent i oktober. Nyföretagandet under hela 2017 har nu totalt sett ökat med runt en procent, vilket är över den höga nivå vi såg under 2016, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.