SEYCHELLES

Information & Beställning av Offshorebolag

INFORMATION & BESTÄLLNING

Seychelles – IBC

Tjänster och dokument som tillhandahålls
Dokumentförberedelse; check
Intyg om införlivande (demo bild); check
Memorandum och bolagsordning (M & A) (demo bild); check
Ursprungligt tecknat memorandum från den registrerade agenten som utser den första direktören (erna); check
Första styrelsens resolutioner check
Brev av samtycke att fungera som direktör check
Ansökan om tilldelning av aktier; check
Aktiecertifikat; check
Register över styrelseledamöter (demo bild); check
Medlemslista (demo bild); check
Sekreterare check
Total 1.970 USD