SEYCHELLES - Offshorebolag

Offshorebolag

Seychellerna – IBC

Seychellerna -bolag är lämpliga för:

  • Affärsmän/Entreprenörer
  • E-handel
  • Konsulter
  • Internationella affärer
  • Ägande av immateriella rättigheter
  • Ägande av lös och fast egendom
  • Arvsskifte
  • Förmögenhetsförvaltning

Seychellerna -bolag snabbfakta:

Bolagstyp
International Business Company (IBC)/Limited by shares
Styrande företagslagstiftning
Seychelles International Business Authority (SIBA) är den styrande myndigheten och bolag regleras av IBC ACT 1994
Information om aktieägare och firmatecknare
Det finns inget offentligt register över aktieägare eller firmatecknare. Namn på aktieägare och firmatecknare lämnas ej in vid registrering av bolaget.
Sekretess
Seychellerna erbjuder en hög grad av anonymitet och sekretess.
Redovisningskrav
Inga bokförings eller redovisningskrav. Däremot finns det ett krav på att man skall ange en adress där affärshandlingar förvaras. Med affärshandlingar avses kopior på kvitton, fakturor och kontoutdrag. Adressen kan antingen vara den registrerade kontorsadressen alternativt annan valfri adress.
Beskattning
Ingen skatt av något slag
Valuta
US$
Tidsram
Seychellerna har ett snabbt och effektivt bolagsregister: bolagsregistrering tar endast upp till 24h.
Stabilitet
Stabil jurisdiktion med väldigt gott rykte
Tidszon
GMT+4
Krav på bolagssekreterare
Nej
Inbetalt aktiekapitalkrav
Inget krav på inbetalt aktiekapital.
Rättsligt system
Common Law
Minsta antal aktieägare och styrelsemedlemmar
Minst 1 firmatecknare och 1 aktieägare.
Innehavaraktier
Tillåtet, men avänds i regel inte.

Seychellerna - DOKUMENTKRAV:

Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress ej äldre än 3 månader. En bankreferens kan krävas för vissa kontoöppningar, detta är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader.

OBS: Många konkurrenter listar priser som inte är kompletta. Våra priser inkluderar allt du behöver.

Läs mer om Seychellerna-bolag här nedanför:

Allmänt om Seychellerna
Seychellerna är en självständig nation belägen i västra Indiska Oceanen, med närhet till flertalet kontinenter. Landet har utvecklats till en sofistikerad offshore jurisdiktion och erbjuder offshorestrukturer till människor över hela världen som söker skatteeffektivitet till sina affärsförehavanden.
Seychellernabolag IBC (International Business Company)
IBC är den vanligaste bolagsstrukturen på Seychellerna. Den är baserad på B.V.I.:s IBC-lagstiftning, en bolagsstruktur speciellt framtagen för internationella affärstransaktioner. Seychellerna erbjuder dock mer flexibilitet än liknande strukturer i brittiska territorier. Seychellerna är en suverän stat och det är en av våra föredragna jurisdiktioner.