British Virgin Islands - Offshore

Offshorebolag

British Virgin Island – BC

BVI -bolag är lämpliga för:

  • Affärsmän/Entreprenörer
  • E-handel
  • Konsulter
  • Internationella affärer
  • Ägande av immateriella rättigheter
  • Ägande av lös och fast egendom
  • Arvsskifte
  • Förmögenhetsförvaltning

BVI -bolag snabbfakta:

Bolagstyp
Business Company (BC))/Limited by shares
Styrande företagslagstiftning
The BVI Financial Service Commission är den styrande myndigheten och bolag regleras av Business Companies Act 2004
Information om aktieägare och firmatecknare
B.V.I. erbjuder en hög grad av anonymitet och sekretess.
Sekretess
Inga bokförings eller redovisningskrav för bolag med tillgångar under 250 000 USD. Däremot finns det ett krav även för bolag med tillgångar under denna gräns om att man skall ange en adress där.
Redovisningskrav
affärshandlingar förvaras. Med affärshandlingar avses kopior på kvitton, fakturor och kontoutdrag. Adressen kan antingen vara den registrerade kontorsadressen alternativt annan valfri adress.
Beskattning
No taxes of any sort
Valuta
US$
Tidsram
Belize har ett snabbt och effektivt bolagsregister: bolagsregistrering tar endast upp till 48h.
Stabilitet
Stabil jurisdiktion med väldigt gott rykte
Tidszon
GMT-4
Krav på bolagssekreterare
Nej
Inbetalt aktiekapitalkrav
Inget krav på inbetalt aktiekapital.
Rättsligt system
Common Law
Minsta antal aktieägare och styrelsemedlemmar
Minst 1 styrelsemedlem och 1 aktieägare.
Innehavaraktier
Inte tillåtet

BVI - Dokumentkrav:

Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress, bankreferens. En bankreferens är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader

Läs mer om BVI-bolag här nedanför:

Om Brittiska Jungfruöarna (BVI)
Brittiska Jungfruöarna (BVI) är ett av de äldsta, största och mest respekterade offshorecentrumen i världen. Många andra offshorejurisdiktioner har baserat sina bolagsstrukturer på BVI:s.
BVI IBC (International Business Company)

Brittiska Jungfruöarna har över 450 000 IBC:s registrerade under ”The International Business Companies Act No 8 of 1984”. Antalet ökar stadigt.Ett BVI IBC är ett utmärkt verktyg att använda för internationella affärer, från en säker, professionell, skattefri miljö. BVI:s offshoreindustri är mycket sofistikerad och en av de äldsta och mest erkända i världen.