INTERNATIONELLA BOLAGSKONSTRUKTIONER

Kärt barn har många namn, utlandsbolag med flera. Vi på Bolagsspecialisten arbetar med att sätta upp internationella bolagskonstruktioner på rätt sätt:

+ Säkert: Vi är ett Svenskt företag som arbetare och förhåller oss till svensk lagstiftning och följer därför alltid de lagar och direktiv som gäller.
+ Snabbt:  Tack vare väl upparbetade rutiner och kompens inom internationella bolagsstrukturer sätter vi upp ditt bolag snabbt och säkert.
+ Hållbart; långsiktigt: Kring uppsättningen av bolaget har vi också administrativa tjänster som gör att vi vid behov sköter den löpande administrationen så att bolaget fortlever på rätt sätt.