Nystartade företag per företagsform

Nystartade företag per företagsform

Nystartade företag per företagsform

Under 2016 startades drygt 70 000 nya företag. Majoriteten startades som enskild firma, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Vanligaste företagsformen bland nystartade företagvar därefter aktiebolag. Runt en tjugondel av företagen startades som handels- eller kommanditbolag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Före år 2010 krävdes det 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är enskild firma, 52 procent av alla nystartade företag startades som enskild firma under 2016. 44 procent startades som aktiebolag och 4 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2016

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal) Andel aktiebolag (%) Andel handelsbolag* (%) Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 686 17 3 80
Industrinäringar 10 253 45 3 52
– Tillverkning 2 962 41 4 54
– Byggverksamhet 7 291 47 2 51
Tjänstenäringar 59 883 44 5 51
– Handel, service av motorfordon 9 818 43 7 50
– Transport och magasinering 1 914 41 2 57
– Hotell- och restaurang 2 888 47 9 44
– Media och telekommunikation 1 752 36 9 55
– Programmering, informationstjänster 3 737 56 4 40
– Finans, försäkring och fastigheter 5 236 81 2 17
– Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet 7 280 58 2 40
– Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning 2 870 63 1 36
– Reklam, marknadsföring 921 45 5 50
– Övrig specialiserad konsultverksamhet 2 964 27 3 70
– Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster 3 823 40 6 55
– Utbildning 2 819 24 3 73
– Vård, omsorg 3 380 58 3 40
– Kultur, nöje, fritid 4 410 16 7 77
– Övrig service, personliga tjänster 4 950 15 2 83
Samtliga näringsgrenar 71 822 44 4 52

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.