Nyföretagandet i landet

Nyföretagandet i landet

Nyföretagandet i landet

LÖRDAG 5 AUGUSTI  |  AV DAVID ANDERSSON  |  POSTAT I KUNSKAP

Nyföretagandet minskade i juni

I juni minskade nyföretagandet i landet med 5,1 procent. Totalt nyregistrerades 263 färre företag i juni 2017 jämfört med förra året. Antalet nya aktiebolag minskade med 3,6 procent. Under första halvåret 2017 har nyregistreringarna hittills minskat med totalt 2,7 procent.

Företagsform Juni 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 4 903 -263 -5,1
Aktiebolag 3 554 -132 -3,6
Enskild näringsidkare 1 081 -57 -5,0
Handelsbolag 231 -3 -1,3
Kommanditbolag 37 -71 -65,7

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i juni 2017 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

I juni registrerades 4 903 nya företag i hela landet jämfört med 5 166 under juni 2016. Vanligast är fortfarande att starta aktiebolag, men samtliga företagsformer minskade under juni. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

– Nyföretagandet i landet har haft en nedåtgående trend under det första halvåret 2017. En kraftig ökning i mars följdes av tillbakagångar under april, maj och juni, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Under första halvåret 2017 har nyföretagandet hittills totalt sett minskat med 2,7 procent i landet. Endast i 6 av 21 län har utvecklingen varit positiv.

Län Juni 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 4 903 -263 -5,1
Blekinge län 39 -5 -11,4
Dalarnas län 103 28 37,3
Gotlands län 26 2 8,3
Gävleborgs län 61 -32 -34,4
Hallands län 133 -33 -19,9
Jämtlands län 53 -2 -3,6
Jönköpings län 121 -6 -4,7
Kalmar län 68 -23 -25,3
Kronobergs län 58 -15 -20,5
Norrbottens län 88 -4 -4,3
Skåne län 599 -24 -3,9
Stockholms län 1 902 -20 -1,0
Södermanlands län 99 -18 -15,4
Uppsala län 141 -24 -14,5
Värmlands län 106 -28 -20,9
Västerbottens län 89 -14 -13,6
Västernorrlands län 89 7 8,5
Västmanlands län 90 -6 -6,2
Västra Götalands län 770 -44 -5,4
Örebro län 109 -11 -9,2
Östergötlands län 159 9 6,0

Nyföretagande per län

Nyföretagandet minskade i 17 av 21 län under juni. Största minskningen hade Gävleborgs län med minus 34,4 procent och Kalmar län med minus 25,3 procent. Största ökningen hade Dalarnas län med plus 37,3 procent och Västernorrlands län med plus 8,5 procent.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.