Nya representationsregler

Nya representationsregler

Nya representationsregler

ONSDAG 19 JULI  |  AV DAVID ANDERSSON  |  POSTAT I KUNSKAP

Från 2017 gäller nya avdragsregler för måltidsrepresentation. Här kommer en kort genomgång.

Vad har ändrats?

Det är endast kostnadsavdraget för måltidsrepresentation som har ändrats. Man har dessutom justerat reglerna för momsavdrag en smula.

Representation (extern) innebär i korthet att man bjuder en affärskontakt på något i samband med affärsförhandlingar. Det kan vara allt ifrån en måltid till ett teaterbesök eller en golfrunda.

T o m 2016 har man fått göra kostnadsavdrag med 90 kr per person för måltider (lunch eller middag), 180 kr per person för övriga arrangemang (teater, golf mm) och 60 kr per person för lättare förtäring (frukost, fika, endast dryck mm). Man har även fått lyfta en del av den ingående momsen enligt speciella regler, mer om det längre ned.

Alla kostnader utöver beloppen ovan blir ej avdragsgilla kostnader i bokföringen.

Fr o m 2017 blir nu kostnaden för måltider i sin helhet ej avdragsgill. Däremot får man fortfarande lyfta ingående moms, se nedan. Så räkna först ut hur mycket ingående moms du får lyfta, och boka resten av beloppet som ej avdragsgill kostnad.

Däremot får man fortfarande dra av 60 per person för lättare förtäring och 180 kr för arrangemang, precis som tidigare.

Momsavdraget

Detta har blivit en liten djungel på sistone, på grund av EU-regler som inskränker vad Sverige får och inte får stifta för momsregler. Vi går inte in på vad som har gällt tidigare, utan koncentrerar oss på vad som gäller nu (fr o m 2017).

Fr o m 2017 får man vid måltider och lättare förtäring för varje person lyfta ingående moms på ett underlag på upp till 300 kr. Så vi får några olika fall:

 

  • Notan är på mindre än 300 kr per person exkl moms: du får lyfta hela ingående momsen.
  • Notan är på mer än 300 kr per person exkl moms (endast 12% moms): du får lyfta 36 kr (12% av 300 kr)
  • Notan är på mer än 300 kr per person exkl moms (blandat 12% och 25% moms): du får antingen proportionera notan efter de olika momssatserna eller lyfta en schablon på 46 kr per person.

 

Vid övrig representation (arrangemang mm) får du lyfta momsen på den delen av kostnaden som är avdragsgill, dvs på ett underlag på max 180 kr.

Btw, att ”lyfta” ingående moms innebär att man får tillbaka momsen från Skatteverket.

Intern eller extern representation

Reglerna för intern representation (dvs med personal) är lite annorlunda vad gäller närman får ha intern representation. Medan extern representation är i samband med affärsförhandlingar och upprätthållande av affärsrelationer, är intern representation i samband med personalfester, informationsmöten mm.

Avdragsreglerna för kostnad och ingående moms är däremot fr o m 2017 identiska för intern och extern representation.

När börjar de nya reglerna gälla?

Reglerna för kostnadsavdrag börjar gälla för alla räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 eller senare. Reglerna för momsavdrag börjar däremot gälla från den 1 januari 2017, oavsett räkenskapsår.