Maxa utdelningen 2018!

Maxa utdelningen 2018!

Maxa utdelningen 2018!

Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna som varit i blåsväder under året. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32-57% (beroende på inkomstnivå).

Utdelning 2018

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att plocka ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Varför då undrar en del? För sanningen är ju att många vill skatta så lite som möjligt på de pengar som hamnar i fickan. Varför man i första hand ska ta ut lön från sitt bolag är för att det finns en hel del förmåner kopplade till kontanta löneuttag, som du går miste om ifall du hellre satsar på lågbeskattad utdelning.

Förmånerna som man bör ta i beaktande för inkomster under 2017 är:

  • Pensionsgrundande inkomst (PGI) 496 305 kr
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 336 000 kr
  • Föräldrapenning (Baseras på SGI) 448 000 kr

Om du tar ut lön upp till ca 500 000 kr får du maximal PGI, SGI och föräldrapenning, det innebär att du har maximal avsättning till pension tack vare att du tar ut kontant lön upp till aktuell nivå. Men även att du i fall av sjukdom eller om du ska vara föräldraledig har rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå.

Har du maxat löneuttaget?

Då är det dags att på allvar tänka över dina utdelningsmöjligheter. Du kan i princip alltid ta utdelning enligt förenklingsregeln, det finns inga krav kopplade till löneuttag med den regeln. För dig som äger andelarna vid ingången av år 2018 innebär det att du kan plocka ut upp till 169 125 kr i lågbeskattad utdelning. Observera att om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda den här regeln i ett av dem.

Om du vill har mer i utdelning (till låg beskattning) krävs att du uppnår en viss lönenivå under 2017, det är här du kan behöva justera dina val under året fram till årsskiftet. Självklart krävs det ju också att bolaget har utrymme att lämna utdelning under 2018 och att du räknar på det så att du inte ”plockar ut lön i onödan”.

Lönebaserad utdelning

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 388 422 kr under 2017 för att få del av lönebaserad utdelning under 2018. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs. 194 211 kr. Viss uppräkning av gränsbeloppet får dock ske så det ger aningens större utdelningsutrymme. Du måste också äga minst 4% av andelarna i företaget för att få använda dig av reglerna om lönebaserad utdelning.

Öka lönebaserat utdelning

För att öka din kontanta lön kan du t ex byta bilförmån mot en höjd kontant lön och göra nettolöneavdrag. Sådan så kallad omvänd löneväxling som görs i syfte att öka löneunderlaget kan göras för alla skattepliktiga förmåner.

Du kan såklart alltid välja att inte ta utdelning, i sådana fall sparas ditt utdelningsutrymme till kommande år.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.