Frivillig likvidation av aktiebolag

Ros-Mari Wickström

STYRELSEARBETE

Funderar du på att likvidera ett aktiebolag? Avveckla aktiebolag med oss på Bolagsspecialisten istället. Du slipper då långa handläggningstider och får pengarna betalda inom inom 3-5 bankdagar. Vi har prisgaranti på denna tjänst, hos oss kostar en snabbavveckling endast 5 995 kronor inklusive Bolagsverkets avgifter.

Alla handlingar signeras tryggt, säkert och på bästa sätt med Bank ID.

Vill du avsluta ditt aktiebolag idag?

Vi på Bolagsspecialisten har lång erfarenhet av att snabbavveckla aktiebolag. Vi hjälper årligen över 600 företagare att avveckla sina aktiebolag istället för att likvidera det. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att avveckla ditt bolag. Jämför gärna oss med andra aktörer på marknaden så du får bäst betalt och har lägst avgifter för din avveckling

Jag vill snabbavveckla nu

  Prisgaranti

  Vi garanterar marknadens lägsta pris på snabbavveckling

  Snabbt

  Vår tjänst är digitaliserad och smart därför är vi snabba och säkra

  Säkert

  Vi vet att du som kund sparar tid, pengar och onödig oro genom att anlita oss.

  Vi hjälper dig att avveckla ditt aktiebolag

  Därför ska vi på Bolagsspecialisten snabbavveckla aktiebolaget istället för att likvidera det

  Du som företagare kommer loss snabbare från bolaget , en snabb handläggning hela köpeskillingen betald direkt. När du tar hjälp av oss på Bolagsspecialisten för att snabbavveckla aktiebolaget kan du vara säker på att ingenting lämnas åt slumpen. Det innebär också att du sparar tid och en massa oro över all dokumentation som krävs för att bolaget ska kunna likvideras. Hos oss kan du tryggt slappna av i vetskapen om att ditt bolag tas om hand av proffs och att du avvecklas direkt på rätt sätt som juridisk person.

  Fördelarna med att vi avvecklar åt dig är flera:

  • Mindre administrativt arbete i jämförelse med en likvidation
  • Du får tillgång till företagets kassa snabbare
  • Ingen väntetid på borgenärer
  • Du kan känna dig trygg i att allt går rätt till

  För att kunna avveckla ditt aktiebolag behöver vi

  Balans- och resultatrapport

  Utdrag ur bankkonto

  Utdrag ur skattekonto

  SIE4-fil

  49,8

  MSEK, Omsättning 2020

  4.9/5

  Aktuell Google Rating

  1021

  Affärer 2020

  7

  Anställda

  Funderar du på att likvidera ditt aktiebolag? Snabbavveckla med oss på Bolagsspecialisten istället. Du slipper då som entreprenör långa handläggningstider och får pengarna betalt direkt inom inom 3-5 bankdagar. Vi har prisgaranti på denna tjänst, hos oss kostar en snabbavveckling endast 5 995 kronor inklusive Bolagsverkets avgifter.

  Alla handlingar signeras tryggt, säkert och på bästa sätt med Bank ID.

  Vi på Bolagsspecialisten har lång erfarenhet av att snabbavveckla aktiebolag. Vi hjälper årligen över 600 företagare att avveckla sina aktiebolag istället för att likvidera det. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att avveckla ditt bolag. Jämför oss gärna med andra aktörer på marknaden och se till så du får bäst betalt och har lägst avgifter på din avveckling. Du som kund måste inte likvidera ditt AB för att komma ur det, ta kontakt med oss så berättar vi mer.

  Likvidation är ett förfarande som kan upplösa aktiebolag.

  Likvidationen av ditt aktiebolag kan ske på två sätt , frivillig likvidation eller genom tvångslikvidation. En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre kan eller vill driva sin verksamhet vidare. En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet. En tvångslikvidation måste du ingå i då aktiekapitalet understiger det registrerade, eller om styrelsen inte är registrerad inom den tid som stadgas i årsredovisningslagen (1995:1554). Vid en frivillig eller tvångslikvidation utser Bolagsverket eller domstol en likvidator som ska genomföra likvidationen. Den som utses till likvidator har då som uppgift att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder. Eventuellt överskott delas sedan ut till delägarna. Vi på Bolagsspecialisten likviderar inte bolag vi snabbavvecklar dem utan likvidation. Läs mer om detta på Bolagsverket.

  En likvidation tar cirka 7-8 månader att genomföra, ibland längre. Bolagsverkets handläggningstider inverkar på tidsrymden beroende på hur hårt belagda de är. Den lagstadgade kallelsetiden på okända borgenärerär 6 månader och måste vara så och går inte att korta ner. Om du har för avsikt att avsluta ditt bolags verksamhet genom frivillig likvidation innan årsskiftet så bör du fundera på det i god tid. Har ditt bolag bokslut 31 december är det bra om likvidationen är avslutad innan årsskiftet.

  I Sverige utses likvidatorn av  Bolagsverket. Bolagsverket har även en förteckning över de personer som anmält sig som likvidatorer, eller, även om det är ovanligt, genom tingsrätten. Likvidatorn är alltid en fysisk person som fyllt 18 år, inte är i personlig konkurs eller har näringsförbud. Denne skall vara oberoende av bolaget som skall likvideras, tidigare styrelse och VD samt kunnig i exempelvis regler om likvidation i aktiebolagslagen. Det är fördelaktigt om likvidatorn har tidigare erfarenhet, och i extra krävande fall kan fler än en likvidator utses. Om bolagets ställning anses som god kan bolaget föreslå en person till likvidator som sedan utses av Bolagsverket. Ersättning till likvidatorn betalas ut från bolagets tillgångar, men ersättning kan också betalas ut från Bolagsverket om företaget försätts i konkurs och saknar tillgångar att betala likvidatorn. Den som utses till likvidator har då som uppgift att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder eller eventuellt överskott. Läs mer om detta på Bolagsverket.


  Det kan tyckas vara en enkel process att likvidera aktiebolag, men det krävs en hel del arbete och rätt underlag till Bolagsverket, så en rekommendation är att ta hjälp av någon som har erfarenhet och rutin på att likvidera aktiebolag. Vi på Bolagsspecialisten är ett alternativ för dig som går i tankarna att göra en frivillig likvidation. Vi likviderar inte aktiebolag, vi gör en s k snabbavveckling av ditt bolag och ser till att du får rätt betalt för ditt bolag


  Till skillnad från andra bolagsformer kan inte ett aktiebolag avvecklas och avregistreras via Bolagsverket. Likvidationen av aktiebolag görs på följande sätt

  Om du inte vill vänta 6-9 månader på en likvidation och slippa lägga tid på administration och kontakt med myndigheter, så snabbavvecklar vi på Bolagsspecialisten aktiebolaget åt dig. Genom att sälja ditt aktiebolag till oss så sköter vi hela avvecklingen åt dig. Redan två timmar efter att vi har fått din förfrågan har du en offert på aktiebolaget och du har pengarna på ditt konto inom 3-5 arbetsdagar.

  Hur går en likvidation av aktiebolag till?


  Att likvidera ett aktiebolag börjar med att ett beslut tas på bolagsstämman. Aktieägarna ska innan stämman ha fått ett förslag till beslut om likvidation i kallelsen till bolagsstämman. Där ska det bland annat framgå:

  • Det innebär att det ska vara tydligt varför förslaget har tagits fram och vilka andra alternativ till likvidation som finns.
  • Tidpunkter för när likvidationen ska träda i kraft och när skiftet ska börja gälla.
  • Förslag på en likvidator.

  Efter att ett beslut har tagits ska Bolagsverket underrättas så att registreringen kan genomföras. Eventuella skulder ska ha betalats och överskott ha fördelats mellan ägarna innan aktiebolaget löses upp och slutförd likvidation är slutförd. För att okända borgenärer ska ha en chans att ta del av att bolaget är på väg att likvideras tar det sex månader innan handläggning och köpeskillingen betald. Läs mera om hur likvidationen går till på Bolagsverkets webb, du hittar enklast text om detta genom att söka på meny sök.

  Test

  Underlag

  För att kunna värdera ditt aktiebolag behöver vi aktuell resultat- och balansrapport, utdrag ur bankkontot, utdrag ur skattekontot samt SIE4-fil. Offerten baseras på dessa underlag minus vår avgift på 5 995 kronor inklusive Bolagsverkets ändringsanmälan.

  Signering

  Du får ett digitalt avtal som ligger som ett utkast tills du väljer att signera.

  Utbetalning

  När vi är överens och både parter signerat avtalet tryggt via BankID så har du pengarna för aktiebolaget inom 3-5 bankdagar.

  Ändring av bolag

  Du som kund snabbavvecklas helt från allt juridiskt och administrativt ansvar.

  Test