Likvidera aktiebolag

Therese Burchardt

ADMINISTRATÖR

Avveckla ditt aktiebolag idag för 5 995 kronor och få dina pengar utbetalda inom 3-5 bankdagar

Att snabbavveckla sitt aktiebolag är både ett snabbare och billigare alternativ än en likvidation.

Likvidera aktiebolag är en långdragen process som innebär en hel del arbete. På Bolagsspecialisten är vi specialiserade på snabbavveckling, vilket betyder att vi på ett snabbt, tydligt och säkert sätt avvecklar aktiebolag utan att utföra en likvidation.

Låt oss berätta mer om hur det funkar att snabbavveckla bolaget med oss på Bolagsspecialisten, samt vilka fördelarna är med en snabbavveckling framför en likvidation.

Genom vår prisgaranti garanterar vi marknadens lägsta pris på denna tjänst.

Jag vill snabbavveckla nu

  Prisgaranti

  Vi garanterar marknadens lägsta pris på snabbavveckling

  Snabbt

  Vår tjänst är digitaliserad och smart därför är vi snabba och säkra

  Säkert

  Vi vet att du som kund sparar tid, pengar och onödig oro genom att anlita oss.

  Vi hjälper dig med att snabbavveckla ditt bolag

  För att kunna avveckla ditt aktiebolag behöver vi

  Balans- och resultatrapport

  Utdrag ur bankkonto

  Utdrag ur skattekonto

  SIE4-fil

  28,7

  MSEK, Omsättning 2022

  4.9/5

  Aktuell Google Rating

  1021

  Affärer 2022

  8

  Anställda

  Test

  Underlag

  För att kunna värdera ditt aktiebolag behöver vi aktuell resultat- och balansrapport, utdrag ur bankkontot, utdrag ur skattekontot samt SIE4-fil. Offerten baseras på dessa underlag minus vår avgift på 5 995 kronor inklusive Bolagsverkets ändringsanmälan.

  Signering

  Du får ett digitalt avtal som ligger som ett utkast tills du väljer att signera.

  Utbetalning

  När vi är överens och både parter signerat avtalet tryggt via BankID så har du pengarna för aktiebolaget inom 3-5 bankdagar.

  Ändring av bolag

  Du som kund snabbavvecklas helt från allt juridiskt och administrativt ansvar.

  Test

   Vad är likvidation?

   Likvidation är ett förfarande som kan upplösa aktiebolag eller ekonomiska föreningar. En likvidation innebär alltså att ett företag avslutas och tillgångarna omvandlas till pengar som sedan används till att bland annat betala skulder.

   Likvidationen av ett aktiebolag kan ske på två sätt: 1. frivillig likvidation eller 2. tvångslikvidation.

   Skillnaden på frivillig likvidation och tvångslikvidation

   1. En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre vill, eller kan, driva sin verksamhet vidare och beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet.
   2. En tvångslikvidation måste du ingå i när aktiekapitalet understiger det registrerade, eller om styrelsen inte är registrerad inom den tid som stadgas i årsredovisningslagen (1995:1554).
   Vid både frivillig likvidation och tvångslikvidation utser Bolagsverket eller domstol en likvidator som ska genomföra likvidationen.

   Vad är en likvidator?

   Likvidatorn ersätter styrelse och verkställande direktör i aktiebolaget, vars uppgift är att avveckla ett aktiebolag, och får inte vara någon av ägarna.

   En likvidator ska alltså säkerställa likvidationen och har i uppgift att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder, där eventuellt överskott delas ut till delägarna.

    

   Hur likviderar man ett företag?

   När man ska likvidera ett aktiebolag, börjar det med att ett beslut fattas på bolagsstämman. I kallelsen inför bolagsstämman, ska aktieägarna ha fått ett förslag på beslut om likvidationen.

   Där ska det bland annat framgå:

   Efter att ett beslut har tagits ska Bolagsverket underrättas, så att registreringen kan genomföras. Eventuella skulder ska ha betalats och överskott fördelats mellan ägarna innan aktiebolaget löses upp och likvidationen är slutförd.

   För att okända borgenärer ska ha en chans att ta del av att bolaget är på väg att likvideras, tar det 6 månader innan handläggning och köpeskillingen betald. Läs mer om hur likvidation av aktiebolag går till på Bolagsverket.

   Därför snabbavvecklar vi istället för att likvidera aktiebolag

   Likvidation och snabbavveckling av ett bolag går i grunden ut på samma sak. Dock är likvidation av aktiebolag en lite mer komplicerad och långdragen process, i jämförelse med att snabbavveckla bolaget. Den främsta anledningen till att vi på Bolagsspecialisten snabbavvecklar bolag istället för att genomföra likvidationer, är att du som företagare kommer loss snabbare från bolaget. Eftersom vi tar hand om allt åt dig vid en snabbavveckling, sparar du tid och slipper tänka på all dokumentation som annars krävs vid en likvidation. När du tar hjälp av oss kan du vara säker på att inget lämnas åt slumpen, med snabb handläggning och hela köpeskillingen betald direkt.

   Snabbavveckling vs. Likvidation av aktiebolag

   När man pratar om snabbavveckling, finns det många myter och felaktigheter som är dags att reda ut. Nedan har vi sammanställt de främsta fördelarna med att snabbavveckla ditt bolag, istället för att göra en likvidation: