Skillnaden mellan likvidation och konkurs

Ros-Mari Wickström

STYRELSEARBETE

Att känna till och förstå skillnaden mellan likvidation och konkurs är viktigt som företagare. Här går vi igenom de grundläggande skillnaderna mellan dessa två sätt att avsluta ett företag på, samt vad de innebär.

På Bolagsspecialisten är vi experter på snabbavveckling och kan hjälpa dig att snabbt och säkert avveckla ditt bolag – utan att genomföra en likvidation. Låt oss förklara mer om skillnaden mellan likvidation och konkurs, samt hur det fungerar att snabbavveckla ditt bolag med vår hjälp.

Genom vår prisgaranti garanterar vi marknadens lägsta pris på denna tjänst.

Jag vill veta mer om snabbavveckling

  Varför avveckla aktiebolag med oss?

  Prisgaranti

  Vi garanterar marknadens lägsta pris för snabbavveckling av aktiebolag.

  Snabbt

  Vår tjänst är digitaliserad och effektiv, vilket gör att vi kan vara snabba.

  Säkert

  Genom att anlita oss vid snabbavveckling av ditt bolag oss sparar du tid, pengar och onödig oro.

  Vi hjälper dig med snabbavveckling

  Några av våra nöjda kunder

  ”Snabbavvecklade ett AB på nolltid tack vare Bolagsspecialisten. Riktigt trevligt bemötande, supersnabb handläggning och bra pris.”

  Tom Lindhé

  GRANNSÄMJA AB

  ”Väldigt snabb och bra service. Blev en mycket smidig lösning för oss att anlita Bolagsspecialisten.”

  Jessica Hansson

  BRUNNA TEKNIK AB

  ”Bästa servicen. Smidigt och tryggt bemötande. Alltid tillgänglig vid frågor. Bra support och återkoppling.”

  Emil Chandorkar

  ESPLUND HOLDING AB

  ”Bra, snabb och korrekt service! Uppskattat!”

  Lauri Pesonen

  CALH AB

  ”Snabb affär utan krångel. Rekommenderas!”

  Fredrik Karlsson

  AMEME AB

  “Jag är oerhört imponerad över hur smidig hela processen varit. Ärendet hanterades snabbt och effektivt, med ytterst skicklighet och kompetens.”

  Lucky Dev

  RESTAURANG NIRVANA AB

  28,7

  MSEK, Omsättning 2022

  4.9/5

  Aktuell Google Rating

  1021

  Affärer 2022

  8

  Anställda

  Så här går processen till vid en avveckling

  Underlag

  För att kunna värdera ditt aktiebolag behöver vi aktuell resultat- och balansrapport, utdrag ur bankkontot, utdrag ur skattekontot samt SIE4-fil. Offerten baseras på dessa underlag minus vår avgift på 5 995 kronor inklusive Bolagsverkets ändringsanmälan.

  Signering

  Du får ett digitalt avtal som ligger som ett utkast tills du väljer att signera.

  Utbetalning

  När vi är överens och både parter signerat avtalet tryggt via BankID så har du pengarna för aktiebolaget inom 3-5 bankdagar.

  Ändring av bolag

  Du som kund snabbavvecklas helt från allt juridiskt och administrativt ansvar.

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

   Vanliga frågor och svar om skillnaden mellan likvidation och konkurs

   Vad är en likvidation?
   Vad gäller vid likvidation?
   Vad händer efter likvidation?
   Måste ett handelsbolag likvideras direkt om det går i konkurs?
   Konkurs eller likvidation – kan man välja?

   Vad är skillnaden mellan likvidation och konkurs?

   Likvidation och konkurs är två begrepp som används för att beskriva olika processer inom företagsavveckling. Här är de grundläggande skillnaderna mellan dem:

   Likvidation

   Likvidation innebär att man frivilligt eller påtvingat avvecklar och upplöser ett företag genom att sälja av dess tillgångar, och skulder ska betalas. Bolagets verkställande direktör (VD) spelar en central roll i likvidationsprocessen, eftersom VD:n ansvarar för att samordna och övervaka likvidationen samt rapportera till likvidatorn och bolagsstämman.

   Det kan finnas olika skäl till likvidation, som till exempel när företagets ägare bestämmer sig för att sluta med verksamheten eller när företaget når sin naturliga avslutning efter att ha uppfyllt sitt syfte. I en likvidation betalas företagets skulder och eventuellt återstående tillgångar fördelas mellan aktieägarna.

   Hur funkar en likvidation?

   När man ska likvidera ett aktiebolag, börjar det med att ett beslut fattas på bolagsstämman. I kallelsen inför bolagsstämman, ska aktieägarna ha fått ett förslag på beslut om likvidationen. Där ska det bland annat framgå: Efter att ett beslut har tagits ska Bolagsverket underrättas, så att registreringen kan genomföras. Eventuella skulder ska ha betalats och överskott fördelats mellan ägarna innan aktiebolaget löses upp och likvidationen är slutförd.

   Tvångslikvidation

   Vid en tvångslikvidation däremot innebär det att ett företag tvingas upplösas och dess tillgångar säljas för att täcka skulder. Beslutet om tvångslikvidation fattas antingen av Bolagsverket eller Tingsrätten. Detta kan ske om bolagets eget kapital är förbrukat eller om det enligt bolagsordningen är skyldigt att gå i likvidation.

   Många blandar ihop tvångslikvidation och konkurs. Skillnaden ligger i vem som initierar processen och under vilka omständigheter. En tvångslikvidation startas av Bolagsverket eller Tingsrätten när företaget inte uppfyller lagkrav eller kraven i bolagsordningen, medan en konkurs vanligtvis är resultatet av att företaget inte kan betala sina skulder och borgenärer begär konkurs. Men mer om det nedan.

   Konkurs

   Konkurs är en rättslig process som inträffar när ett företag inte längre kan betala sina skulder och uppfylla sina ekonomiska åtaganden. När ett företag begär konkurs, eller en borgenär begär att företaget ska försättas i konkurs, inleds en konkursprocess där en konkursförvaltare utses av Tingsrätten.

   Bolagets verkställande direktör förlorar i princip sitt inflytande över företaget under konkursprocessen, eftersom konkursförvaltaren ansvarar för att hantera företagets tillgångar och betala av skulderna. Konkursförvaltaren har i sin tur som uppgift att sälja företagets tillgångar och fördela intäkterna mellan borgenärerna i enlighet med deras prioritetsordning.

   Målet med konkursprocessen är att få ut så mycket pengar som möjligt för att betala av skulderna och därmed minimera förlusterna för borgenärerna.

   Hur funkar en konkurs?

   När man ska försätta ett aktiebolag i konkurs, kan det ske antingen genom en egen ansökan från företagets styrelse eller genom att en borgenär ansöker om konkurs för företaget hos Tingsrätten. I båda fallen ska det framgå:

   Efter att en konkursansökan har lämnats in hos Tingsrätten, utser Tingsrätten en konkursförvaltare som ska hantera konkursprocessen. Konkursförvaltarens uppgift är att: När konkursprocessen är avslutad och alla tillgångar har sålts samt intäkterna fördelats mellan borgenärerna, upplöses företaget och dess verksamhet upphör.