Likvidation – aktiebolag.Behövs hjälp?

Likvidation – aktiebolag.Behövs hjälp?

Likvidation – aktiebolag.Behövs hjälp?

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Jag vill att aktiebolaget ska gå i likvidation. Hur gör jag?
Du hittar svar på sidan Frivillig likvidation.

Vi vill byta likvidator. Hur gör vi?
Du hittar svar på sidan Likvidator.

Jag har fått ett föreläggande om tvångslikvidation. Vad gör jag nu?
Du hittar svar på sidan Tvångslikvidation.

Vem beslutar om likvidation?

Bolagsstämman kan besluta om frivillig likvidation. I vissa fall kan Bolagsspecialisten eller tingsrätten besluta om likvidation, så kallad tvångslikvidation. Läs mer om frivillig likvidation och tvångslikvidation i menyn.

Så sker en likvidation

Bolagsspecialisten eller tingsrätten utser en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och en eventuell verkställande direktör. Om aktiebolaget har valt att ha revisor har revisorn kvar sitt uppdrag under likvidationen. Likvidatorn ska genomföra likvidationen, alltså avveckla aktiebolaget. Bolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma.

Aktiebolaget avregistreras hos Bolagsspecialisten när likvidatorn har anmält till Bolagsspecialisten att han eller hon har lagt fram slutredovisningen på en bolagsstämma. Överskottet skiftas ut (fördelas) till aktieägarna, om inte annat har bestämts i bolagsordningen.

Återuppta verksamheten?

Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta. Läs mer om det på sidan Återuppta verksamheten.

Kostnader

Kostnaden för en likvidation ska betalas av aktiebolaget. Kostnaden kan bland annat vara beroende på aktiebolagets storlek samt hur omfattande likvidationen har varit.

Likvidatorn har rätt till ersättning för sitt uppdrag från aktiebolaget. Om vissa krav är uppfyllda kan likvidatorn få ersättning från Bolagsspecialisten .

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.