Vill du starta bolag?

Köp ett färdigt aktiebolag till ett förmånligt pris

Aktiebolag – så här funkar det

I ett aktiebolag har personerna bakom bolaget ett begränsat ansvar för företagets verksamhet och förpliktelser, antalet delägare är obegränsat och det krävs en insats för att starta företaget. Men det finns olika sätt att börja sitt engagemang i ett aktiebolag. Du kan bilda ett aktiebolag eller köpa ett aktiebolag med eller utan färdig f-skatt.

Bilda aktiebolag – så här gör du

Bilda aktiebolag är inte svårt, men det kan vara tidskrävande och omständligt. När du startar ett aktiebolag måste du ha ett startkapital på 50 000 kr. Startkapitalet, som också kallas aktiekapital, kan vara i form av kontanter eller bundet i egendom som verksamheten har nytta av. Aktierna som ägarna får är ett bevis på deras ägarinnehav av företaget. Förutom ägarna måste ett aktiebolag ha en styrelse bestående av totalt minst tre ledamöter och suppleanter. Styrelsen ska registreras hos Bolagsverket.

Hur går jag tillväga för att köpa ett aktiebolag?

Ett annat sätt att bli ägare till ett aktiebolag är att köpa ett befintligt aktiebolag. Det finns olika typer av aktiebolag att köpa, antingen köper man ett företag som är aktivt och har en fungerande verksamhet, ett aktiebolag som är vilande och inte har någon aktiv verksamhet eller så köper man ett så kallat lagerbolag, ett aktiebolag som aldrig har haft någon verksamhet.

Ett aktivt eller vilande aktiebolag köper du direkt från ägarna, ofta går affären då genom en bolagsmäklare som ser till att alla papper är i ordning och att affären går rätt till. Men du som köpare är själv skyldig att kontrollera att bolaget du köper är i god form och att alla räkenskaper stämmer. Är det ett större bolag bör en revisor granska verksamheten. Men oavsett storlek är det viktigt att kontrollera:

 • Företagets räkenskaper från de senaste två åren.
 • Stämma av bolagets status med Skatteverket och Kronofogden för att det inte ska finnas några gömda eller glömda skulder eller ärenden som kan komma som en otrevlig överraskning senare.
 • Se över den löpande redovisningen så att inkomster och utgifter bokförs och betalas på rätt sätt.
 • Kontrollera att det befintliga aktiekapitalet verkligen finns och inte bara är något som existerar på ett papper.
 • Referenser, så som tidigare leverantörer och kunder för att få en bild av företaget från intressenter som inte är involverade i själva bolaget.

SENASTE NYHETER

Följ de senaste blogginläggen och håll dig uppdaterad om de senaste ändringarna och information från myndigheter.

Därför måste ditt bolag ha en aktiebok
Read more.
Storbolagserfarenhet främjar det lilla bolagets tillväxt!
En allt tydligare trend är samverkan mellan små och stora företag, där startups ges möjlighet att växa tack vare partnerskap
Read more.
Redovisa och betala moms som företagare
Read more.

Fördelar med att köpa färdigt aktiebolag

Fördelarna med att köpa ett färdigt aktiebolag är många.

 • Du kan snabbt vara igång med din verksamhet.
 • Du slipper väntetider på att få bolaget registrerat, bolagsnamnet godkänt, eventuell f-skatt redo och så vidare.
 • Köper du ett aktivt aktiebolag finns det redan en fungerande verksamhet.
 • Företaget har förhoppningsvis en befintlig kundstock.

Köpa aktiebolag snabbt

Lagerbolag som nämndes tidigare är ofta det snabbaste sättet att komma igång med en verksamhet inom ett aktiebolag. Bolagsspecialisten har lagerbolag för omgående leverans. Lagerbolaget aktiveras i och med köpet och du kan vara igång med registrering av f-skatt och liknande på en gång. Eftersom det inte finns någon tidigare aktivitet i bolaget behöver du inte oroa dig för att räkenskaperna inte stämmer och det krävs heller ingen tidskrävande granskning av bolaget, som du måste genomföra om du köper ett aktivt bolag. Genom att snabbt köpa ett aktiebolag i form av ett lagerbolag kan du sedan byta namn på det och registrera det för f-skatt.

Aktiebolag med färdig f-skatt

Köper du ett lagerbolag i form av aktiebolag med färdig f-skatt tjänar du än mer tid. Registrering av bolagsnamn, f-skatt och bankkonton kan annars vara det som tar tid och som också ofta anses vara en tråkig del som tar fokus och kraft från att få igång en fungerande och inkomstbringande verksamhet.

Vad är priset på att köpa aktiebolag?

Priset för ett aktiebolag varierar kraftigt och speciellt mellan aktiva aktiebolag, vilande aktiebolag och lagerbolag. Ett aktivt aktiebolags pris uppskattas baserat på många olika parametrar, självklart vägs omsättning och vinst in, men även risken som finns i och med ett ägarbyte bör vägas in samt företagets potential och egendomar.

BILDA ETT AKTIEBOLAG MED FÄRDIG F-SKATT

Du får hjälp av experter under hela processen

Fördelar med skatteplanering inom aktiebolag

Först och främst; skatteplanering är inte något olagligt. Skatteplanering är snarare en skyldighet för dig som driver ett företag. Skatteplanering för aktiebolag handlar om att inom lagens gränser planera företagets skatt så att du betalar den skatt du ska, men samtidigt inte betalar för mycket helt i onödan, vilket du så klart inte ska göra. Det kan till exempel handla om att:

 • Göra utdelningar istället för att ta ut lön.
 • Upprätta en periodiseringsfond.
 • Utnyttja de förmåner som man som företagare har.
 • Se över sättet att spara och placera pengar i företaget.

Ombilda aktiebolag

För att ombilda ett företag till aktiebolag krävs det att aktiebolaget är registrerat hos Skatteverket innan ombildningen sker. Det är också en hel del som måste tas i beaktande innan man kan ombilda näringsverksamheten till ett aktiebolag. Därför kan det vara bra att ta hjälp av någon som har erfarenhet vid ett ombildande av aktiebolag.

Hur det går till att likvidera företag?

Att likvidera ett aktiebolag börjar med att ett beslut tas på bolagsstämman. Aktieägarna ska innan stämman ha fått ett förslag till beslut om likvidation i kallelsen till bolagsstämman. Där ska det bland annat framgå:

 • Varför förslaget har tagits fram och vilka andra alternativ till likvidation som finns.
 • Tidpunkter för när likvidationen ska träda i kraft och när skiftet ska börja gälla.
 • Förslag på en likvidator.

Efter att ett beslut har tagits ska Bolagsverket underrättas så att registreringen kan genomföras. Eventuella skulder ska ha betalats och överskott ha fördelats mellan ägarna innan aktiebolaget löses upp. För att okända borgenärer ska ha en chans att ta del av att aktiebolaget är på väg att likvideras tar det sex månader innan processen är klar.

Är du intresserad av att likvidera aktiebolag?

Det kan tyckas vara en enkel process, men det krävs en hel del underlag till Bolagsverket och en rekommendation är att ta hjälp av någon som har erfarenhet och rutin på att likvidera aktiebolag.

Bolagsspecialisten har lång erfarenhet av hanteringen av aktiebolag. Vi har hjälpt många att köpa, sälja och likvidera aktiebolag. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med det du behöver för din verksamhet.

Beställ / Kontakt

Adress och Telefonnummer

Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
08-12 44 14 10
072-160 23 11
info@bolagsspecialisten.se
Mån-Fre: 9.00-17.00

Skatteplanering aktiebolag