Information om sveriges största företag

Information om sveriges största företag

Information om sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företagsom har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas.

 År 2016

Anställda i Sverige Anställda utomlands Omsättning – msek
Postnord 20 539 12 739 38 478
AB Volvo 18 920 65 733 301 914
Volvo Cars 18 703 11 671 180 672
Samhall AB* 18 628 2 507
Axel Johnson holding AB 16 575 2 747 72 327
Ericsson AB 16 009 100 407 222 608
Scania AB 14 702 25 584 103 927
ICA Gruppen AB 12 108 9 878 103 655
Saab 12 070 2 820 17 988
Skanska 10 158 32 745 145 365

Vi ser i denna uppställning att Postnord toppar listan med 20 539 anställda i Sverige följt av AB Volvo med 18 920 anställda. Totalt sett är dock AB Volvo ett mycket större företag, de har mer än dubbelt så många anställda totalt sett och omsätter nästan åtta gånger så mycket.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.