Information om moms

Information om moms

Information om moms

Moms är en form av skatt på varor och tjänster. När du som företagare säljer något ska du lägga på moms på ditt pris. När du köper något har den som säljer också lagt på moms. På de flesta varor och tjänster är det 25 procent moms. Men det finns undantag.

Film: Så här fungerar moms

Filmen förklarar vad moms är och hur du som företagare ska redovisa momsen till Skatteverket.

Momsen ska du redovisa i en momsdeklaration till Skatteverket. Mellanskillnaden mellan momsen på det du har sålt (utgående moms) och momsen på det du har köpt (ingående moms) avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar.

Registrering för moms

Om du bedriver verksamhet som ger dig skyldighet att betala eller rätt att få tillbaka moms, måste du alltid anmäla dig för att bli momsregistrerad.

Anmäl momsregistrering här

Du kan använda e-tjänsten här på verksamt.se för att anmäla dig själv eller ditt företag. Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Ingen momsplikt om du är under beloppsgränsen

Du som har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår är befriad från moms. Befrielsen gäller egna försäljningar inom landet. Befrielsen gäller inte vid inköp av varor och tjänster när du som köpare är skyldig att redovisa och betala den utgående momsen. Någon avdragsrätt för ingående moms finns normalt inte när du är befriad.

Du kan alltid välja att bli momspliktig även om du inte kommer över beloppsgränsen 30 000 kronor.

Kom ihåg!

När du lägger på moms ska du göra det på hela beloppet som kunden betalar för varan eller tjänsten, med undantag för eventuell ränta.

För att få göra avdrag för ingående moms måste momsen stå angiven i kronor och procent på kvittot eller fakturan.

Moms vid försäljning av varor till utlandet

Du ska inte ta ut moms när du säljer och skickar varor till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land som har ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Istället ska köparen redovisa moms i sitt land. Är köparen däremot inte momsregistrerad ska du ta ut svensk moms.

Du ska inte ta ut moms om du exporterar varor (säljer till ett land utanför EU), oavsett om det är en beskattningsbar person eller en konsument som köper varorna. När du importerar varor (köper från ett land utanför EU) ska du betala moms.

Moms vid försäljning av tjänster till utlandet

När du säljer tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är huvudregeln att du inte ska ta ut moms. Är köparen däremot inte momsregistrerad (oftast konsumenter) ska du normalt lägga på moms.

Men det finns ett antal undantagsregler, dels några generella som gäller både till momsregistrerade köpare och till köpare som är konsumenter och dels några som bara gäller vid försäljning till konsumenter.

Importmoms

Du som är företagare och momsregistrerad i Sverige ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket.

Omvänd skattskyldighet inom bygg- och skrotbransch

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen och används inom byggbranschen och skrotbranschen.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.