Information om bolagsskatt – internationellt

Information om bolagsskatt – internationellt

Information om bolagsskatt – internationellt

Sedan slutet av 1990-talet har många länder sänkt sina bolagsskatter. Den svenska bolagsskattesatsen sänktes år 2009 från 28,0 till 26,3 procent av vinsten. 2013 sänktes den till 22 procent, vilket är den nivå som gäller fortfarande.

Bolagsskatt 2017

 

Bolagsskatt – internationellt

19942017040

Sverige hade fram till 1989 en bolagsskatt på 52 procent. Vid skattereformen 1990-1991 sänktes bolagsskattesatsen först till 40 och sedan 30 procent. Samtidigt breddades skattebaserna genom att en rad avdrags- och reserveringsmöjligheter slopades. Mellan 1994 och 2008 var skattesatsen oförändrad på 28 procent. 2009 sänktes den till 26,3 procent och 2013 till 22,0 procent, vilket är nivån än idag.

Mellan 2004 och 2012 låg den genomsnittliga bolagsskattesatsen i EU lägre än den svenska, men sänkningen som genomfördes 2013 har gjort att Sverige nu befinner sig i närheten av EU-snittet.

Mellan år 2000 och 2017 har bolagsskatterna sjunkit med 11,3 procentenheter inom EU och med nästan 9 procentenheter bland OECD-länderna. Under samma period har skattesatsen sänkts med totalt 6 procentenheter i Sverige.

Det ska dock understrykas att själva skattesatsen inte är allt. Lika viktigt för ett lands attraktionskraft är hur reglerna för avdrag är utformade.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.