Företagets profil med Bolagsspecialisten

Företagets profil med Bolagsspecialisten

Företagets profil med Bolagsspecialisten

Fusion innebär att en förening tar över tillgångar och skulder från en eller flera andra föreningar eller dotteraktiebolag.

Tre olika sätt att genomföra en fusion

  • Absorption – en ekonomisk förening tar upp en eller flera andra ekonomiska föreningar genom fusion.
  • Kombination – två eller flera ekonomiska föreningar går upp i en ny ekonomisk förening som bildas i samband med fusionen.
  • Absorption av helägt dotteraktiebolag – en ekonomisk förening tar upp ett helägt dotteraktiebolag genom fusion.

Du kan läsa mer om de olika typerna av fusion i menyn.

Föreningar som ingår i fusionen

De föreningar som ingår i fusionen kallas övertagande förening och överlåtande förening.

Övertagande förening:

  • förening som genom fusion tar upp en annan förening
  • kan vara en redan registrerad ekonomisk förening eller en förening som bildas i samband med fusionen.

Överlåtande förening:

  • förening som genom fusion går upp i en annan förening
  • flera överlåtande föreningar kan delta i en fusion med samma övertagande förening.

Vid fusionen upplöses den överlåtande föreningen utan likvidation. Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.