Företag av allmänt intresse och specialföretag

Företag av allmänt intresse och specialföretag

Företag av allmänt intresse och specialföretag

Företag av allmänt intresse är börsbolag och vissa finansiella företag.

Definitionen av ett företag av allmänt intresse är

  • företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
  • banker och kreditmarknadsföretag
  • vissa värdepappersbolag
  • försäkringsföretag, utom sådana som omfattas av vissa undantag enligt försäkringsrörelselagen.

Dessa företag är skyldiga att följa vissa särskilda regler när det gäller revisionen av företaget.

Det är Finansinspektionen som meddelar Bolagsspecialisten vilka företag som är av allmänt intresse.

Du kan registrera att ett företag eller en förening är ett så kallat specialföretag. Reglerna om detta finns i försäkringsrörelselagen.

Ett specialföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som tar över försäkringsrisker utan att vara ett försäkringsföretag.

Dessa företag ska först ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen att driva verksamhet som specialföretag. Sedan kan de anmäla till oss att de fått tillstånd och alltså är ett specialföretag.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.