Förbered din start , Bokföring

Förbered din start , Bokföring

När du startar din verksamhet blir du bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten gäller alla som bedriver näringsverksamhet, oberoende av företagsform och verksamhetens omfattning.

Se film om bokföring

 

I filmen går vi igenom hur bokföring fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi. (2:18 min)

Vad är bokföring?

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, t ex inköp och försäljning på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

När du bokför ordnar du dina affärshändelser som kvitton, fakturor och andra underlag för att registrera och redovisa dem i registeringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok).

Företagets bokföring består av:
 • verifikationer
 • grund- och huvudbok
 • resultat– och balansräkningar
 • årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning.

Bokföring ger information om läget i företaget

Med hjälp av din bokföring kan du ta fram aktuella lägesrapporter varje månad som ger dig svar på frågor som:

 • hur månadens resultat blev
 • hur resultatet är i jämförelse med föregående månad eller år
 • vad detta innebär på kort sikt och hur verksamheten påverkas på längre sikt
 • hur mycket pengar du kan ta ut ur företaget.

Information från bokföringen kan hjälpa dig i de ekonomiska beslut som du måste ta för företaget.

Andra vill också veta hur det går

Förutom du själv så finns ett antal intressenter som är intresserade av hur ditt företag går och hur det sköts. Genom att ha ordning på din bokföring kan olika intressenter få information om ditt företag.

Intressenter kan vara till exempel:

 • Finansiärer, när du behöver låna pengar vill t ex banken veta att företaget är kreditvärdigt.
 • Skatteverket, för redovisning av momssocialavgifter och preliminärskatt.
 • Leverantörer, i de fall du vill handla på kredit (mot faktura).
 • Kunder, långsiktiga samarbeten ställer ofta krav på god ekonomi.
 • Investerare, om några ska bli delägare eller skjuta till riskkapital.

Bokföringsprogram

Du kan bokföra manuellt i en kolumndagbok eller med hjälp av bokföringsprogram. Om du har många affärshändelser i din verksamhet är det enklare att använda ett bokföringsprogram. Det är inte tillåtet att bokföra i vanliga kalkylprogram som exempelvis Excel utan du måste använda ett särskilt bokföringsprogram som är anpassat efter den lagstiftning för bokföring som gäller.

Det finns relativt många bokföringsprogram på marknaden. Du får ofta möjlighet att testa programmet under en viss tid innan du måste betala en programlicens. Välj ett program som är enkelt att förstå sig på och jämför vilken slags support du har rätt till.

Bokför själv eller anlita hjälp

För många som är nystartade är bokföringen svår, den tar tid från själva företagandet och det finns många regler att förhålla sig till. Väljer du att anlita en redovisningskonsult, redovisningsbyrå eller annan professionell hjälp får du avlastning och någon kunnig att diskutera med.

Sveriges redovisningskonsulters förbund och FAR – branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare har auktoriserade redovisningskonsulter och bokföringsbyråer på din ort.

Du ansvarar för att bokföringen är korrekt

Tänk på att även om du har anlitat hjälp är det du som företagare som ansvarar för att din bokföring sköts korrekt.

Alla underlag till bokföringen måste sparas i 7 år.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.