Firmateckning – europabolag med Bolagsspecialisten

Firmateckning – europabolag med Bolagsspecialisten

Firmateckning – europabolag med Bolagsspecialisten

För europabolag med säte i Sverige tillämpas lagbestämmelser för varje företagsform (bank, försäkringsbolag eller publikt aktiebolag) vad gäller firmateckning för förvaltningsorganet och ledningsorganet.

Bestämmelserna för aktiebolag innebär bland annat att förvaltningsorganet eller ledningsorganet får bemyndiga en ledamot, verkställande direktör eller någon annan att företräda europabolaget och teckna firman. Minst en av dem som bemyndigas att företräda bolaget och teckna firman ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Styrelsen kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande.

Förvaltningsorganet eller ledningsorganet kan även bestämma att rätten att företräda europabolaget och teckna firman får utövas av två eller flera personer tillsammans. Verkställande direktör får alltid företräda bolaget och teckna firman när det gäller så kallade löpande förvaltningsåtgärder.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.