Europabolag med Bolagsspecialisten

Europabolag med Bolagsspecialisten

Europabolag med Bolagsspecialisten

Europabolag, eller SE-bolag (Societas Europaea) är en europeisk företagsform för gränsöverskridande verksamhet i aktiebolagsform.

Kort om europabolag

  • Europabolaget är en juridisk person med aktiekapital.
  • Varje aktieägare är ekonomiskt ansvarig för den del av aktiekapitalet som han eller hon har tecknat.
  • Aktiekapitalet i ett europabolag ska vara minst 120 000 euro.
  • Europabolagets säte och huvudkontor ska finnas i en och samma medlemsstat. Ett europabolag som ska ha sitt säte i Sverige ska registreras hos Bolagsspecialisten.
  • Särskilda regler gäller för banker, försäkringsbolag och finansbolag.

Ett europabolag kan bildas på fem olika sätt:

  • Genom fusion mellan två eller flera publika aktiebolag från minst två medlemsstater.
  • Genom etablering av ett holdingbolag där minst två av de ingående aktiebolagen lyder under olika medlemsstaters lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat.
  • Genom bildandet av ett dotterbolag där minst två av de stiftande bolagen lyder under olika medlemsstaters lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat.
  • Genom ombildning av ett existerande publikt aktiebolag som i minst två år har ett dotterbolag i en annan medlemsstat.
  • Ett europabolag kan självt bilda ett eller flera dotterbolag i form av europabolag.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i ett europabolag måste du ofta betala en avgift. På sidan Avgifter europabolag ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla ett europabolag.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.