En filial är inget aktiebolag

En filial är inget aktiebolag

En filial är inget aktiebolag

En filial är en del av ett utländskt företag. Om ett utländskt företag ska bedriva näringsverksamhet i Sverige så kan det ske genom filial. Ta alltid reda på de krav som gäller för filialen och det utländska företaget innan du registrerar en filial.

En filial är en del av ett utländskt företag. Det är ingen egen juridisk person och du startar inte ett aktiebolag om du registrerar en filial. Filialen får ett eget organisationsnummer i Sverige och ska följa svenska regler, men den är ändå ingen juridisk person. Den är en del av det utländska företaget.

Det är viktigt att komma ihåg att en filial inte är något svenskt aktiebolag!

Om du väljer att registrera en filial så ställs det krav på både filialen och det utländska företaget bakom filialen. Här följer några exempel:

  • Filialen måste ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets.
  • Filialen måste varje år skicka in årsredovisningen för det utländska företaget och i vissa fall även för filialen.
  • Skatter och avgifter måste betalas när det krävs.
  • Det utländska företaget måste följa de regler som gäller i det landet.

Det kan vara bra att kontakta banken, Skatteverket och en redovisningsbyrå innan du bestämmer dig för att starta en filial.

På sidan Starta aktiebolag kan du läsa vad som gäller om du istället vill starta ett aktiebolag i Sverige.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.