Du som är asylsökande eller nyanländ

Du som är asylsökande eller nyanländ

Du som är asylsökande eller nyanländ

Både du som är asylsökande eller nyanländ kan starta företag i Sverige.

För dig som är asylsökande

Som asylsökande kan du starta företag medan asylprövningen pågår. För att starta företag behöver du vara godkänd för F-skatt i Sverige. Du måste också ha ett samordningsnummer. Du söker om F-skatt och samordningsnummer hos Skatteverket.

Viktigt att tänka på för dig som är asylsökande

Tänk på att du som asylsökande företagare inte kan ångra dig och söka arbetstillstånd om din ansökan om asyl avslås. Om du varit anställd i fyra månader och har ett löfte om minst 12 månaders fortsatt anställning kan du däremot söka arbetstillstånd om din ansökan om asyl avslås. Mer information finns på Migrationsverkets webbplats.

För dig som fått uppehållstillstånd

Om du fått uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket.

Viktigt att tänka på för dig som har tillfälligt uppehållstillstånd

Du som har fått status som flykting får uppehållstillstånd i tre år. Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader. Om du kan försörja dig på ditt företag när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tänk på att det kan vara svårare för myndigheterna att bedöma om du kan försörja dig som egenföretagare än om du är anställd. Mer information finns på Migrationsverkets webbplats.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.