Därför är en affärsplan slöseri med tid

Därför är en affärsplan slöseri med tid

Därför är en affärsplan slöseri med tid

En studie har visat att Sverige ligger i topp bland europeiska länder vad gäller synen på nyföretagande, men när det kommer till att faktiskt starta är vi betydligt sämre. Där ligger vi näst sist istället! Vad beror det på?

Många, för att inte säga de flesta, av alla företagare känner sannolikt igen sig när någon ojar sig över affärsplanen, den formella strukturen och alla bitar som ska falla på plats innan man kan förutse en framgång. Information om företaget, utbud, produkter, marknadsföring och finansiering ska noteras noggrant och systematiskt bygga upp en hållbar idé som har så stora chanser som möjligt att lyckas på marknaden. Företaget ska alltså genomgå en teoretisk uppstart innan du kan sätta igång på riktigt…

Och om den teoretiska uppstarten inte fungerar, ska du spendera timmar åt att skriva en ny affärsplan och hoppas på att den får lite bättre hypotetiska framgångar? När du sitter och skriver på din andra affärsplan gör Händige Enok affärer med sin tredje kund – och han har inte ens påbörjat sin första affärsplan!

Affärsplanens formella struktur gäller inte i verkligheten, för i verkligheten svänger det alldeles för snabbt. Ut och prova idén istället! Det är inte den teoretiska framgången som är avgörande.

Vi får lära oss tidigt att när vi ska starta företag så är en affärsplan helig, och resultatet av det är dessvärre missmod och överdriven försiktighet. Alla formella onödigheter gör att det svenska näringslivet tappar många talanger. Vem orkar egentligen spendera timmar med att forma en teoretisk plan som man lika gärna skulle kunna forma i praktiken – ute på fältet? Nej, ge dig ut i hetluften och lär dig det du behöver veta på vägen – det är så framgång skapas!

“Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up.” – Alfred Pennyworth

Vad säger forskningen?

Det finns inga bevisade samband mellan en utförlig affärsplan och ett framgångsrikt företag.

Faktum är att det är väldigt få företag som ens använder sig utav en affärsplan. Det vanligaste är att en affärsplan upprättas för att vinna förtroende hos externa aktörer som banker och investerare, men inte ens där utgör den någon avgörande faktor.

Ofta uppstår det en tydlig konflikt mellan nyttan som affärsplanen förväntas ha och den tid det tar att skriva den.

I själva verket utgör en affärsplan mer eller mindre ett antagande om att företagets framtid går att förutse. Att försöka förutse framtiden kan leda till att du lägger onödigt mycket tid på affärsplanen, alternativt att du skrotar en potentiellt bra idé helt och hållet. Det är mycket vanligt att både företaget och förutsättningarna förändras redan från dag ett, och då måste du göra om affärsplanen vartefter. Skulle Du lägga tid på det?

Innovationssatsningar i siffror

  • 1 av 3.000 produktidéer inom tillverkningsindustrin gör kommersiell succé.
  • 1 av 7.000 idéer inom läkemedelsindustrin gör kommersiell succé.
  • Förutsägande experter gör faktiskt sämre ifrån sig än slumpen.

Vad innebär det här? Om du tror att svaret är “det är svårt” så har du fel. De här siffrorna visar bara att det behövs mer än ett misslyckande för att lyckas, så varför inte sätta igång direkt? Ju fler gånger du misslyckas desto större är chansen att du lyckas!

Så vad ska man med en affärsplan till?

Låt den vara en mall för dig och din utveckling som företagare. Om du känner för det kan du uppdatera affärsplanen vartefter du hittar vägar som fungerar, och låta affärsplanen bli ett recept på framgång istället för ett teoretiskt förspel!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.