Bolagsverkets handläggningstider under sommaren

Bolagsverkets handläggningstider under sommaren

Bolagsverkets handläggningstider under sommaren

Handläggningstiderna på Bolagsverket ökar under hela sommaren. I början av september räknar Bolagsverket med att vara nere i vanliga handläggningstider igen.

Juli – 2017

Ärende Handläggningstid i arbetsdagar Målet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in
Starta
Registrera ett nybildat aktiebolag 4 12 juli–18 juli
Registrera övriga företagsformer 18 30 juni–3 juli
Registrera ny förening 22 26 juni–27 juni
Ändra
Ändra företagsnamn 18 30 juni–3 juli
Ändra styrelse, bolagsman eller revisor 18 28 juni–3 juli
Ändra bolagsordning 13 30 juni–7 juli
Ändra aktiekapital 24 19 juni–21 juni
Ändra postadress 5 12 juli–16 juli
Ärende gällande fusion 6
Ändra företrädare i förening 11 3 juli–10 juli
Ändra stadgar i förening 16 26 juni–27 juni
Årsredovisningar
Årsredovisningar, aktiebolag 7 7 juli–14 juli