Bolagsverket kan utse en tillfällig styrelseledamot

Bolagsverket kan utse en tillfällig styrelseledamot

Bolagsverket kan utse en tillfällig styrelseledamot

Om någon annan än bolagsstämman ska välja styrelseledamöter men inte gör det, kan Bolagsverket, om någon ansöker om det, utse en tillfällig ersättare.

En ansökan kan göras av en styrelseledamot, aktieägare, borgenär eller någon annan som är beroende av att det finns någon som företräder företaget. Den som då utses ska avgå så snart en ny styrelseledamot har valts på det sätt som står i bolagsordningen.

Vill du ansöka om att Bolagsverket utser en tillfällig styrelseledamot? Du måste då skriva en egen ansökan eftersom det inte finns någon blankett. Skicka ett meddelande till oss på Bolagsspecialisten, så ordnar vi resten. Vår adress hittar du längst ner på den här sidan.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.