Bolagsbildningskostnader och avdrag för inköp innan företagsstarten

Bolagsbildningskostnader och avdrag för inköp innan företagsstarten

Bolagsbildningskostnader och avdrag för inköp innan företagsstarten

Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla
  • registreringsavgifter
  • annonskostnader
  • arvode åt den som genomför bolagsbildningen

Överhuvudtaget gäller dock att registreringskostnader för att bilda ett företag (oavsett företagsform) inte är avdragsgillt, utan räknas som kostnader för att förvärva verksamheten. Detsamma gäller arvode till bolagsbildare (t.ex. revisorer, advokater eller företag som specialiserat sig på bolagsbildning). Registreringsavgifter för att ändra företagets namn (firma) eller styrelse är dock avdragsgilla eftersom de är kostnader för företagets verksamhet. Även registreringskostnader för att man valt bort revisorn är avdragsgilla. Detsamma bör gälla registreringsavgifter för s.k. bifirma.

Kommentar

Observera att det är mycket enkelt att starta ett aktiebolag idag. Använd förslagsvis vår guide för start av AB.

Avdrag för kostnader och inköp före start av firma

Angående kostnader innan bolaget har startat gäller följande. Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem förutsatt att:

  • Det gäller inköp under startåret och året före, d.v.s. om verksamheten kom i gång i oktober 2016 och har haft kostnader för t.ex. kontorsmaterial i januari 2015, är dessa avdragsgilla i den första deklarationen för verksamheten. Du får dock i denna situation inte dra av kostnader som du haft före 2015.
  • Det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, d.v.s. den behövs för din verksamhet.
  • Du inte dragit av utgiften tidigare t.ex. i en annan verksamhet.
  • Det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, t.ex. förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde.
  • Det inte avser inventarier som du i samband med starten tagit in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde.

Exempel på vanliga inventarieinköp som ofta sker innan uppstarten kan vara dator, skrivare, scanner, kopieringsmaskin och mobiltelefon. Dator-, ekonomi-, och bokföringsprogram är med avdragsgillt liksom lön- och administrationsprogram som behövs i din verksamhet. Det kan även gälla kontorsmöbler, kontors- och förbrukningsmaterial, litteratur och facktidningar.

I 16 kap 36 § inkomstskattelagen står det följande:
”När en fysisk person startar enskild näringsverksamhet ska han det första beskattningsåret dra av även sådana utgifter i verksamheten som han haft före starten. Han ska dra av utgifter som han har haft under det kalenderår som näringsverksamheten påbörjas och det föregående kalenderåret om utgifterna är av det slaget att omedelbart avdrag för dem ska göras i en näringsverksamhet.”

Motsatsvis gäller därför att avdrag för kostnader före bolagsstart inte är möjligt för aktiebolag och handelsbolag eftersom inkomstskattelagen stadgar att det enbart är tillämpligt i enskild näringsverksamhet.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.