Bilda bostadsrättsförening med Bolagsspecialisten

Bilda bostadsrättsförening med Bolagsspecialisten

Bilda bostadsrättsförening med Bolagsspecialisten

När du bildar en bostadsrättsförening ska du skicka in en anmälan tillsammans med stadgar och ekonomisk plan. Logga in med hjälp av din e-legitimation. Det är billigare att registrera föreningen i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett.

När du startar ska du först skicka in en anmälan om att registrera föreningen. Anmälan måste komma in senast sex månader efter att föreningsstämman har beslutat att bilda föreningen. I och med registreringen får bostadsrättsföreningen sitt organisationsnummer. Föreningen får skydd för sitt namn i hela landet.

Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du nämligen ladda upp som pdf-filer i e-tjänsten.

Du som är ombud med fullmakt och brukar lämna in ärenden åt ekonomiska föreningarkan inte göra det via e-tjänsten. Du har däremot möjlighet att förbereda ett ärende åt en förening. Därefter måste en styrelseledamot skriva under och skicka in ärendet till Bolagsverket.

Vilka uppgifter behövs?

När du anmäler föreningen behövs följande uppgifter:

  • namnförslag (ska innehålla ”bostadsrättsförening”)
  • vilka som ska vara ledamöter och suppleanter
  • vilka som ska vara firmatecknare
  • kontaktuppgifter
  • föreningens stadgar
  • protokoll från föreningsstämman.

Registrera en ekonomisk plan

Bostadsrättsföreningen får inte upplåta bostadsrätt förrän en ekonomisk plan har upprättats av styrelsen och planen har blivit registrerad hos Bolagsverket. Planen är i första hand till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Den ekonomiska planen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och granskas av två särskilda intygsgivare.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut två intygsgivare för föreningens ekonomiska plan. Båda intygsgivarna ska vara oberoende och får inte ha någon anknytning till föreningen.

Anmäl verklig huvudman

De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Senast då måste du anmäla verklig huvudman:

  • Befintliga företag och föreningar måste anmäla senast den 1 februari 2018.
  • Företag och föreningar som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor.

Ansök om godkännande för F-skatt

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Registrera föreningen som arbetsgivare

Om medlemmarna ska ta ut lön eller arvode, t ex för styrelsearbete, från bostadsrättsföreningen, måste du registrera föreningen som arbetsgivare. Den bostadsrättsföreningen ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på utbetald lön eller arvode. Skatteavdraget och arbetsgivaravgifterna ska också redovisas i en arbetsgivardeklaration som föreningen lämnar in till Skatteverket varje månad.

Vad kostar det?

Det är gratis att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.